Általános értékesítési feltételek, hatályos 2023.12.01-től.

HELYZET

Ez az információ a motointercom.eu webhelyre (Webhely) vonatkozik.

Az eladó adatai: Tutto Moto di Eliggi Umberto Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno (Roma) Olaszország Adószám OSS IT00383871001 REA RM-552473 ( Eladó ).

Art. 1. Alkalmazási kör

1.1 Az Általános Értékesítési Feltételek az Eladó által a Weboldalon végrehajtott összes értékesítésre vonatkoznak.

1.2 Az oldalon történő értékesítés csak azok számára van fenntartva, akik "szakmai" minősítéssel rendelkeznek. Ezzel a képesítéssel az a természetes vagy jogi személy rendelkezik, aki vállalkozói, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenysége gyakorlása során eljár, vagy ennek közvetítője.

1.3 A feltüntetett időpontok munkanapokra vonatkoznak, így a szombatok, vasárnapok és nemzeti ünnepnapok nem számítanak bele. Az oldalon található képek és leírások csupán tájékoztató jellegűek. A színek eltérhetnek a tényleges színektől a számítógépes rendszerek vagy a megjelenítésükhöz használt számítógépek konfigurációja miatt.

1.4 Az Általános értékesítési feltételek bármikor módosíthatók. Bármilyen módosítás és/vagy új feltétel a Weboldalon való közzétételükkor lép életbe, ezért a Vásárlót felkérjük, hogy rendszeresen látogassa meg a Webhelyet, és olvassa el az Általános Értékesítési Feltételek legfrissebb változatát, mielőtt megtenné. bármilyen vásárlás.

1.5 A vonatkozó Általános Értékesítési Feltételek a megrendelés kiszállításának napján érvényesek.

1.6 Jelen Általános értékesítési feltételek nem szabályozzák az Eladón kívüli harmadik felek termékeinek és/vagy szolgáltatásainak értékesítését, amelyek link , szalaghirdetéseken vagy egyéb hipertext hivatkozásokon keresztül jelen lehetnek a Webhelyen.

1.7 Mielőtt ezekkel az alanyokkal kereskedelmi ügyleteket kötne, ellenőriznie kell az értékesítési feltételeket.

1.8 Az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokért és/vagy termékek értékesítéséért.

1.9 Azokon a weboldalakon, amelyekre ezeken a linkeken keresztül lehet tekinteni, az Eladó semmilyen típusú ellenőrzést és/vagy felügyeletet nem végez. Ezért az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért, illetve az ilyen webhelyek által elkövetett hibákért és/vagy kihagyásokért és/vagy törvénysértésekért.

1.10 A Vevő köteles figyelmesen elolvasni jelen Általános Értékesítési Feltételeket, valamint az Eladó által a Weboldalon megadott egyéb információkat, még a vásárlási eljárás során is.

1.11 Az Eladó semmilyen esetben sem felelős Önnel vagy harmadik féllel szemben a közvetett, véletlen, különleges vagy következményes károkért. Ez magában foglalja, korlátozás nélkül, a Webhely használatából vagy a Webhely használatának képtelenségéből eredő nyereségkiesést vagy egyéb közvetett veszteséget. Az Eladó nem garantálja, hogy: (i) a Webhely mentes a vírusoktól vagy programoktól, amelyek károsíthatja az adatokat; (ii) az oldalon található információk pontosak, teljesek és naprakészek.

1.12 Az Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában a Weboldalon e-mailben történő megrendelés nem lehetséges. Az Eladó telefonos megrendeléseket is fogad. Ebben az esetben a jelen Általános Értékesítési Feltételek az összeegyeztethető mértékben érvényesek.

1.13 A Webhely minden eleme az Eladó vagy harmadik felek tulajdonát képezi. Az Eladó kifejezett írásbeli engedélye hiányában tilos a Webhely tartalmának teljes vagy részleges reprodukálása, terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése.

1.14 Az Eladó semmilyen esetben sem felelős Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a közvetett, véletlen, különleges vagy következményes károkért. Ez magában foglalja, korlátozás nélkül, a Webhely használatából vagy a Webhely használatának képtelenségéből eredő nyereségkiesést vagy egyéb közvetett veszteséget. Az Eladó nem garantálja, hogy: (i) a Webhely mentes a vírusoktól vagy programoktól, amelyek károsíthatja az adatokat; (ii) az oldalon található információk pontosak, teljesek és naprakészek.

Art. 2. Vásárlás az oldalon

2.1 Az Oldalon történő vásárláshoz magán az Oldalon megjelölt eljárást kell követni, időnként megadva a kért adatokat. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés megérkezik az Eladó szerverére.

2.2 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti az Eladót, ha az Oldalon közzétett információk helytelen felhasználását vagy közzétételét gyanítja vagy tudomást szerez arról.

2.3 A Vevő szavatolja, hogy a megadott információk teljesek és valósak, és vállalja, hogy mentesíti és mentesíti az Eladót a jelen kötelezettségvállalás megszegéséből eredő és/vagy ahhoz kapcsolódó minden kártól, kártérítési kötelezettségtől és/vagy kötbértől. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti az Eladót, ha az Oldal eléréséhez szükséges hitelesítő adatok nem megfelelő felhasználását vagy indokolatlan nyilvánosságra hozatalát gyanítja vagy tudomást szerez arról.

2.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azon felhasználók megrendeléseit, akik korábban megsértették jelen Általános Értékesítési Feltételeket vagy bármely jogszabályi rendelkezést.

2.5 A Weboldalon történő vásárláshoz a jelen Általános Értékesítési Feltételek elolvasása és jóváhagyása szükséges, a vásárlási eljárás oldalain a megfelelő négyzet kiválasztásával. Ezen Általános értékesítési feltételek elfogadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a vásárlást az oldalon.

2.6 Az oldalon: (i) nem árusítanak alkoholtartalmú termékeket; ii. nem értékesítenek felnőtt termékeket; iii. élelmiszertermékeket nem értékesítenek.

2.7 Ezen túlmenően a Vevő e-mailt kap a megrendelés visszaigazolásáról. A rendelést visszaigazoló e-mail legalább a következő információkat tartalmazza: (i) Eladó adatai; (ii) a megvásárolt Termék jellemzői; iii. vételár és adók; iv. bármilyen költségnövekedés; v. elállási jog vagy annak kizárása; vi. szállítási cím; vii. használt fizetési mód.

2.8 Az Oldalon található Termékek színei tájékoztató jellegűek, és függhetnek a felhasználó által használt eszköz felbontásától. Az Eladó nem vállal felelősséget, ha a Termék színe eltér a Felhasználó által elvárttól. A felhasználót felkérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Eladóval, ha kétségei vannak a Webhelyen található egy vagy több Termék színével kapcsolatban.

3. cikk. A termékek elérhetősége

3.1 A Weboldalon kínált Termékek száma korlátozott. Emiatt előfordulhat, annak lehetősége miatt is, hogy egyidejűleg több felhasználó ugyanazt a terméket vásárolja meg, hogy a megrendelt Termék a vásárlási megrendelés továbbítását követően már nem elérhető.

3.2 A Termékek elérhetőségére vonatkozó információk a Webhelyen érhetők el. A Termékek elérhetőségét folyamatosan figyeljük és frissítjük. Mivel azonban az Oldalt egyszerre több felhasználó is meglátogathatja, előfordulhat, hogy több felhasználó vásárolja meg ugyanazt a terméket egy időben. Ilyen esetekben tehát a Termék rövid ideig elérhető lehet, másrészt elfogyott, vagy nem azonnal elérhető, ezért meg kell várni a készletfeltöltést.

3.3 A Vásárlót értesítjük, ha a megrendelt Termék nem elérhető. Ebben az esetben a Vevőnek jogában áll az adásvételi szerződést felmondani. Azonban vegye figyelembe, hogy a szerződés felmondásának kérelmezése előtt az Eladó fenntartja a jogot az alábbi intézkedések megtételére:

  • Amennyiben a készletfeltöltés lehetséges, a szállítási feltételek Eladó által felajánlott meghosszabbítása az új szállítási határidő feltüntetésével.

3.4 Ha olyan Termékek vásárlása után kérnek visszatérítést, amelyek később nem állnak rendelkezésre, az Eladó 2 napon belül visszatéríti a visszatérítést.

3.5 Abban az esetben, ha a Vevő él elállási jogával, a szerződés megszűnik. Abban az esetben, ha a teljes esedékes összeg, amely a Termék árából, az esetleges szállítási költségekből és a megrendelésben feltüntetett egyéb járulékos költségekből (Teljes esedékes összeg) már megtörtént, az Eladó visszatéríti a „Teljes esedékes összeg a „ Fizetési módok ” cikk rendelkezéseivel összhangban.

4. cikk Árak

4.1 Az oldalon szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák.

4.2 Továbbá, a Weboldalon az árak adott esetben tartalmazzák az WEEE hozzájárulást is. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Eladóval a bevezetőben megadott elérhetőségeken, hogy megtudja, hogyan kezelheti ingyenesen a tulajdonában lévő, a megvásárolt Termékkel egyenértékű terméket.

4.3 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Termékek árát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, azzal a feltétellel, hogy az alkalmazott ár a megrendelés továbbításakor a Weboldalon feltüntetett ár lesz, és a változtatásokat nem veszi figyelembe. számla (növekedésben vagy csökkenésben) a megbízás továbbítását követően.

4.4 A Termékek szállítási költségének mentessége vagy egyébsége időről időre (a vásárlási eljárásban, a terméklapon vagy minden esetben magán az oldalon) feltüntetésre kerül.

4.5 Az Eladó csak a fizetési felhatalmazás vagy a teljes esedékes összeg kifizetése után szállítja ki a termékeket. A termékek tulajdonjoga fizetéskor átszáll.

4.6 Az adásvételi szerződés határozottan feltétele a teljes esedékes összeg meg nem fizetése. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a megrendelés ennek megfelelően törlésre kerül.

4.7 Amennyiben a Termék Oldalon feltüntetett árában hiba van, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a vásárlási megrendelés megkötését követően is tájékoztassa a vásárlót a helyes árról. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elfogadni az új árat vagy felbontani az adásvételi szerződést. Az Eladó ezekben az esetekben is elállhat a Termék adásvételi szerződésétől. Az Eladó akkor is elállhat az eladástól, ha a Termék elérhetőségében hiba lép fel.

Art. 5. Fizetési feltételek

5.1 Ez a cikk a webhelyen elérhető fizetési módokat ismerteti. A felhasználó további információkat olvashat a webhely „Kifizetések” részében. Ezt a részt közvetlenül a webhely láblécéből érheti el. A teljes fizetendő összeg az Eladónak a vele megállapodott módokon és időpontokban és/vagy az Ön és az Eladó között fennálló szerződéses jogviszony szerint kell fizetni.

5.2 Az oldalon vásárolhat fizetési kártyával. A terhelés csak azután kerül felszámításra, hogy (i) ellenőrizték a fizetéshez használt fizetési kártya adatait, és (ii) az Ön által használt fizetési kártyát kibocsátó cég feladta a beszedési megbízást. A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366/ (EU) irányelv (PSD2) alkalmazása során a felhasználót tájékoztatják arról, hogy a vásárlási folyamatot a kezelésért felelős pénzforgalmi intézmény által megkövetelt hitelesítési feltételek teljesítésével kell befejeznie. az online fizetési tranzakció. A hitelesítési feltételek a felhasználó személyazonosságára vonatkoznak (e feltétel teljesítéséhez a felhasználónak a vásárlási művelet során regisztrálnia kell az Oldalon), valamint a fizetési intézmény által továbbított hitelesítési kód egyidejű ismeretére (Strong Customer Authentication ). A fent leírt eljárás elmulasztása lehetetlenné teheti a vásárlás weboldalon történő véglegesítését A fizetési kártya bizalmas adatai (kártyaszám, birtokosa, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva kerülnek továbbításra közvetlenül a fizetés kezelőjének anélkül, hogy áthaladva az Eladó által használt szervereken. Az Eladó ezért soha nem fér hozzá, és nem tárolja a Termékek fizetéséhez használt fizetési kártya adatait, még akkor sem, ha Ön úgy dönt, hogy ilyen adatokat tárol a Weboldalon.

  • Nexi
  • Vezetékes átvitel

5.3 Az oldalon lehetséges banki átutalással fizetni. a banki koordinátákat a megrendelés továbbítását követően e-mailben közöljük. A vásárlástól számított 3 napon belüli fizetés elmulasztása esetén az Eladó fenntartja a jogot a rendelés törlésére.

5.4 Az oldalon lehetőség van utánvétes fizetésre. Ez a fizetési mód többletköltséget vonhat maga után, amelyet a vásárlási folyamat részeként időről időre jeleznek a Webhelyen. Előfordulhat, hogy az utánvétes fizetés bizonyos összeget meghaladó rendelésekre korlátozódik: ebben az esetben az Eladó megfelelő tájékoztatást ad az Oldalon vagy a vásárlási folyamat részeként.

5.5 Az oldalon lehetőség van kedvezményes kód felhasználásával vásárolni. Amennyiben a kedvezménykód értéke kisebb, mint a megrendelésé, úgy a fennmaradó összeget a Honlapon megadott fizetési módok szerint lehet teljesíteni Minden egyes kedvezménykód egy vásárlásra használható fel. A kedvezményes utalványok semmi esetre sem válthatók készpénzre.

5.6 Ebben a cikkben a fent leírtak alternatív rendelkezéseit ismertetjük vagy ismertetjük.

  • Az oldalon PayPal fizetési megoldással is lehet vásárolni. Ha fizetési módként a PayPal-t választja, a rendszer a www.paypal.it weboldalra irányítja át, ahol a PayPal által megállapított és szabályozott eljárás, valamint a felhasználó és a felhasználó között létrejött szerződés feltételei szerint teljesíti a fizetést. PayPal. A PayPal oldalon megadott adatokat közvetlenül a Szolgáltató kezeli, azokat nem továbbítja és nem osztja meg az Eladóval. Az Eladó ezért nem ismerheti meg és semmilyen módon nem tárolja az Ön PayPal számlájához kapcsolódó fizetési kártya adatait, illetve a számlához kapcsolódó egyéb fizetési eszköz adatait.
  • A Weboldalon a Scalapay által kínált szolgáltatás igénybevételével is lehetséges a Termékek vásárlása. Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi ezt a szolgáltatást, a Terméket 3 részletben (vagy a Weboldalon feltüntetett bármely más számban) kamatmentesen fizetheti ki. A jelen értékesítési feltételeken kívül a Scalapay használati feltételei érvényesek, amelyeket a www.scalapay.com oldalon tekinthet meg.
  • Az oldalon lehetőség van a „PayPal Later” fizetési mód használatával vásárolni. Így a Szolgáltatást 3 részletben, kamat nélkül fizetheti. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit közvetlenül a PayPal szabályozza. További információk a www.paypal.com weboldalon találhatók
  • Az oldalon lehetőség van részletfizetésre. Az ezt a funkciót lehetővé tévő szolgáltatás vagy szolgáltatások az Oldalon feltüntetésre kerülnek A szolgáltatás igénybevételének feltételei közvetlenül az Oldalon, illetve a relatív részletfizetési szolgáltatást nyújtó cég honlapján.

6. cikk. Termékek szállítása

6.1 A Termékek szállítása előreláthatólag: Európa. A felhasználó további információkat olvashat a Webhely „Szállítás” részében. Ezt a részt közvetlenül a webhely láblécéből érheti el. Ha ellentmondás van a jelen dokumentumban és a dokumentumban leírtak között. Szállítással foglalkozó szakaszban ez az utolsó rész lesz az irányadó.

6.2 A szállítási kötelezettség teljesítése az anyag rendelkezésre állásának, vagy minden esetben a Termék feletti ellenőrzésnek a Vevőre történő átadásával történik.

6.3 A Termékek szállítási ideje a megrendelés feladásától számítva: 1 nap.

6.4 A cikkben megjelölt kifejezés. A 6.3. pont tájékoztató jellegű, és nem kötelező. A kiszállított Termék állapotának ellenőrzése a Vásárló feladata. Az Eladó javasolja, hogy ellenőrizze az átvett Termékek számát és a csomagolás sértetlenségét, sértetlenségét, nedvességét vagy más módon megváltoztatását, még a záróanyagokban is, és kéri Önt, hogy az esetleges rendellenességeket a fuvarozó fuvarokmányán jelezze. , a csomagot tartalékkal elfogadva. Abban az esetben, ha a csomagon nyilvánvaló manipuláció vagy változtatás jelei mutatkoznak, célszerű haladéktalanul értesíteni az Eladót.

6.5 Hivatkozva a Termékek „átvételi pontra” történő szállításának kérésére, az Eladó tájékoztatja Önt, hogy a Weboldal nem kínál lehetőséget a Termék átvételére az Ön által az átvétel során közölt címtől eltérő „átvételi ponton”. a vásárlási folyamatról. Mindenesetre felkérjük Önt, hogy rendszeresen látogassa meg a Webhelyet, hogy ellenőrizze, hogy a későbbiekben elérhető-e ez a szállítási lehetőség a Webhelyen.

6.6 Szállítási módként választhatja az Átvétel az Áruházban lehetőséget. Abban az esetben, ha a Felhasználó az Áruházban az Átvételt választja, a Felhasználó a megvásárolt Terméket az általa az Oldalon esetlegesen átvehetőként feltüntetett árusítási helyen ("Üzlet") veheti át. Amint a Termék készen áll az átvételre, erről a Felhasználót az Eladó tájékoztatja. A Terméket a Felhasználó az Üzlet nyitvatartási idejében és napjain veheti át. A Termék átvételéhez a felhasználónak vagy meghatalmazottjának át kell adnia az Üzlet személyzete számára a vásárlást igazoló megfelelő dokumentumokat.

7. cikk. Elállási jog

7.1 A Weboldalon található Termékek vásárlása esetén elállási jog nem áll fenn, sőt, a Vásárló Szakemberként jár el, akire a törvény nem rendelkezik elállási jogról.

8. cikk. A megfelelőség jogi garanciája

8.1 A megfelelőségi jogi garanciára a cikkek rendelkezései az irányadók A polgári törvénykönyv 1490. §-a. Ezért az Eladó köteles garantálni, hogy az eladott dolog olyan hibáktól mentes, amelyek alkalmatlanná teszik a rendeltetésszerű használatra, vagy jelentősen csökkentik az értékét.

8.2 A jótállás nem esedékes, ha a Vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte a hibákat; szintén nem esedékes, ha a hibák könnyen felismerhetők voltak, kivéve, ha ebben az esetben az Eladó kijelentette, hogy a dolog hibamentes.

8.3 Hiba esetén a Vevő - választása szerint - kérheti a szerződés felbontását vagy az ár csökkentését, kivéve, ha bizonyos hibák esetén a vámhatóság a felmondást kizárja. A választás visszavonhatatlan, ha a bírósági keresettel együtt történik. Ha a leszállított áru a hibák miatt megsemmisül, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni; ha viszont véletlenül vagy a Vevő hibájából megsemmisül, vagy az utóbbi elidegenítette, átalakította, csak árleszállítást kérhet.

8.4 Vevő elveszíti a jótállási jogát, ha a hibát a felfedezéstől számított nyolc napon belül nem jelenti az Eladónak, kivéve, ha a felek vagy jogszabály másként rendelkezik. Nincs szükség bejelentésre, ha az Eladó a hiba fennállását elismerte vagy eltitkolta. A kereset minden esetben a kézbesítéstől számított egy éven belül elévül; de a szerződés teljesítésére felhívott Vevő a garanciát mindig érvényesítheti, feltéve, hogy a dolog hibáját a felfedezést követő nyolc napon belül és a teljesítéstől számított egy év letelte előtt bejelentette.

8.5 Az Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű és/vagy a gyártó utasításainak nem megfelelő használatából eredő bármilyen jellegű kárért, valamint az előre nem látható körülményekből eredő károkért. vagy vis maior.

9. cikk Gyártói garancia

A Gyártói Garancia az Eladó által a Termékekre esetlegesen vállalt Jogi Megfelelőségi Garancia tekintetében kiegészítő garancia. Az Oldalon értékesített Termékekre – jellegüktől függően – a gyártó által kiadott hagyományos garancia vonatkozik (hagyományos garancia). Ezt a garanciát csak a gyártóval szemben érvényesítheti. A Hagyományos Garancia időtartama, kiterjesztése, területi is, a felhasználás feltételei és módjai, a lefedett sérülések/hibatípusok, valamint az esetleges korlátozások az egyes gyártóktól függenek. A Hagyományos Jótállás önkéntes jellegű, és nem helyettesíti, nem korlátozza, nem sérti vagy zárja ki a jogi garanciát.

10. cikk. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság; viták peren kívüli rendezése – Alternatív vitarendezés/online vitarendezés

10.1 A Weboldalon keresztül kötött adásvételi szerződésekre az olasz jog az irányadó.

10.2 A jelen dokumentum alkalmazásával, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos bármely jogvita esetén az Eladó székhelye szerinti Bíróság illetékes a Bevezető rendelkezései szerint.

11. cikk Ügyfélszolgálat

11.1 Tájékoztatást kérni, kommunikációt küldeni, segítséget kérni vagy panaszt benyújtani az Eladóval a Bevezetőben megadott címeken, vagy a Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül van lehetőség.

11.2 Az Eladó tájékoztató jellegű 5 napon belül válaszol.

12. cikk Vegyes

12.1 Jelen dokumentum teljes mértékben szabályozza a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatot. Mindenesetre fenntartjuk azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az időnként alkalmazandó jogszabályok határoznak meg.

Powered by LegalBlink.