Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). Σε ισχύ από 12/01/2023

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Αυτή η γνωστοποίηση λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του GDPR και του Κώδικα Απορρήτου (Νομοθετικό Διάταγμα 30 Ιουνίου 2003 αρ. 196). Το έγγραφο συντάχθηκε επίσης με βάση τις Οδηγίες του Εγγυητή Απορρήτου (ειδικά τις Οδηγίες για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων που εκδόθηκαν από τον Εγγυητή Απορρήτου στις 4 Ιουλίου 2013).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων : ELIGGI UMBERTO, Via Ennio Visca 55 – 00048, Nettuno (Ρώμη) Ιταλία, Εμπορικό Επιμελητήριο Ρώμης, ΑΦΜ: 00383871001, REA: RM – 552473, Email: info@motointercom.

Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται αυτή η πολιτική απορρήτου: https://motointercom.eu/shop/it/ ( Ιστότοπος ).

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Επομένως, μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στον Ιστότοπο.

Οι κύριες επεξεργασίες των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται παρακάτω. Ειδικότερα, εξηγείται η νομική βάση της επεξεργασίας, αν η διάταξη είναι υποχρεωτική και οι συνέπειες της μη παροχής προσωπικών δεδομένων. Για να περιγράψουμε καλύτερα τα δικαιώματά σας, εάν είναι απαραίτητο, έχουμε προσδιορίσει εάν και πότε δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Στον Ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε προσωπικά δεδομένα τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση αυτών των υποκειμένων για την εισαγωγή αυτών των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ακίνδυνο από οποιαδήποτε ευθύνη.

Εγγραφή στον Ιστότοπο

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ζητούνται σε περίπτωση εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για να έχετε πρόσβαση στην δεσμευμένη περιοχή του ιστότοπου και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σε εγγεγραμμένους χρήστες. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ανάγκη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να προβεί σε προσυμβατικά μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, η άρνησή σας να παράσχετε δεδομένα θα καταστήσει αδύνατη την εγγραφή σας στον Ιστότοπο.

Αγορές στον ιστότοπο

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας επιτρέψουν να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση παραγγελίας online αγοράς, για να επιτραπεί η σύναψη της σύμβασης αγοράς και η σωστή εκτέλεση των πράξεων που συνδέονται με αυτό (και, εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με την κλαδική νομοθεσία, για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να εκτελέσει τη σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο ή να εκπληρώσει νομικές υποχρεώσεις. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω (και επομένως από τη συγκατάθεσή σας), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό το λεγόμενο «soft-spam», που διέπεται από το άρθρο. 130 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι περιοριζόμενος στο email που παρέχετε στο πλαίσιο μιας αγοράς μέσω του Ιστότοπου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργαστεί το email για να επιτρέψει την άμεση προσφορά παρόμοιων προϊόντων/υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεστε σε τέτοια επεξεργασία στις διαδικασίες που ορίζονται σε αυτές τις πληροφορίες. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να αποστείλει αυτού του είδους την επικοινωνία. Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερόμενου να λαμβάνει επικοινωνίες "soft-spam". Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υπενθυμίσει στον χρήστη να ολοκληρώσει μια αγορά. Η νομική βάση αυτής της μεταχείρισης είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων για αποστολή αυτού του είδους επικοινωνίας.

Απαντήστε στα αιτήματά σας

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας για πληροφορίες. Η διάταξη είναι προαιρετική, αλλά η άρνησή σας θα καταστήσει αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να δώσει συνέχεια στα αιτήματα του χρήστη. Αυτό το έννομο συμφέρον είναι ισοδύναμο με το συμφέρον του χρήστη να λάβει απάντηση σε επικοινωνίες που αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Γενικό μάρκετινγκ

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για να σας αποστέλλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα προϊόντα του ή τρίτων. Η νομική βάση αυτής της θεραπείας είναι η συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι καθαρά προαιρετική. Η μη συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με προϊόντα/υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τρίτων, καθώς και την αδυναμία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς, στοχεύει επίσης στην αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών, καθώς και στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Αυτές οι επικοινωνίες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από εσάς στον Ιστότοπο.

Προφίλ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν πραγματοποιεί «προφίλ» με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, δεν θα σας αποστέλλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα δικά της προϊόντα ή τρίτων που σας ενδιαφέρουν.

Μεταφορά δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Γεωτοποθεσία

Ο ιστότοπος δεν εφαρμόζει εργαλεία για τον γεωγραφικό εντοπισμό της διεύθυνσης IP του χρήστη.

Βιογραφικό σημείωμα

Δεν είναι δυνατή η αποστολή βιογραφικών μέσω της Ιστοσελίδας. Επομένως, τα δεδομένα σας δεν θα υποστούν επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Ως μέρος της συνήθους δραστηριότητάς του, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων. Στο άρθρο 2 Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των υποκειμένων στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να διευκολυνθεί η προστασία των δικαιωμάτων σας, το άρθρο 2 ενδέχεται να ορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η «κοινοποίηση» προσωπικών δεδομένων σε τρίτους διαφέρει από τη «διαβίβαση» (ρυθμίζεται στο προηγούμενο σημείο). Μάλιστα, στην επικοινωνία, το τρίτο μέρος στο οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που περιγράφονται στη σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Στη διαβίβαση, από την άλλη πλευρά, ο τρίτος γίνεται ο ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, απαιτείται πάντα η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εννοείται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 1 Μέθοδοι επεξεργασίας

1.1 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων, σύμφωνα με τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου τους σύμφωνα με τον GDPR. Εάν η υπηρεσία αυτόματου chatbot είναι λειτουργική, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία για να επιτραπεί η ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει μαζί του ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, κατόπιν συναίνεσης. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών μέσω της υπηρεσίας chatbot. Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερόμενου να χρησιμοποιήσει την αυτόματη υπηρεσία chatbot.

1.2 Οι πληροφορίες που λαμβάνονται και οι μέθοδοι θεραπείας θα είναι σχετικές και όχι υπερβολικές σε σχέση με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων σας θα γίνεται επίσης σε ασφαλή περιβάλλοντα πληροφορικής κατάλληλα για τις περιστάσεις.

1.3 «Συγκεκριμένα δεδομένα» δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα δεδομένα είναι αυτά που μπορούν να αποκαλύψουν φυλετική και εθνική καταγωγή, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις ή οργανώσεις θρησκευτικής, φιλοσοφικής, πολιτικής ή συνδικαλιστικής φύσης, υγεία και σεξουαλική ζωή.

1.4 Δεν γίνεται επεξεργασία δικαστικών δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 2 Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων. Τα υποκείμενα στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας αναφέρονται παρακάτω:

 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε όλα εκείνα τα υποκείμενα (συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Αρχών) που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε όλα αυτά τα δημόσια ή/και ιδιωτικά πρόσωπα, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (νομικές, διοικητικές και φορολογικές εταιρείες συμβούλων, δικαστικά γραφεία, εμπορικά επιμελητήρια, επιμελητήρια και γραφεία εργασίας κ.λπ.) η επικοινωνία είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κάνει χρήση υπαλλήλων ή/και συνεργατών με οποιαδήποτε ιδιότητα. Για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους υπαλλήλους ή/και τους συνεργάτες.
 • Στη συνήθη δραστηριότητά του διαχείρισης ιστότοπου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιεί εταιρείες, συμβούλους ή επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, γενικά, τη διαχείριση του υλικού και του λογισμικού του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή του οποίου χρησιμοποιείται ο τελευταίος για την παροχή των υπηρεσιών της. Επομένως, μόνο με αναφορά σε αυτούς τους σκοπούς, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτά τα υποκείμενα.
 • Για την αποστολή των επικοινωνιών του, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνίας (πλατφόρμες CRM). Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας δεδομένα (ειδικά το email σας) ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αυτές τις εταιρείες.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες για την παροχή της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παραπάνω λίστα με βάση τις συνήθεις λειτουργίες του. Ως εκ τούτου, καλείστε να έχετε τακτική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να ελέγχετε σε ποια θέματα κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Άρθρο 3 Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

3.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει για πόσο χρονικό διάστημα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την εξασφάλιση της ορθής παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση. Για τους ανενεργούς χρήστες, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν ένα χρόνο μετά την αποστολή του τελευταίου email που είδαν.
 • Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας αγοράς. Αυτό γίνεται για να επιτραπεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του και να αποδείξει ότι έχει εκτελέσει σωστά τη σύμβαση.
 • Για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία βοήθειας.
 • Όπως ορίζει το άρθρο 2220 ΑΚ, τα τιμολόγια, καθώς και όλα τα λογιστικά βιβλία γενικά, τηρούνται για τουλάχιστον δέκα χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής, ώστε να προσκομίζονται σε περίπτωση ελέγχου.

3.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3.1, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από συγκεκριμένους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

Άρθρο 4 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

4.1 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ασφαλής από κανονιστική άποψη, όπως διέπεται από τον GDPR. Εάν η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα εκτός ΕΕ και για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας, η διαβίβαση θεωρείται σε κάθε περίπτωση ασφαλής από κανονιστική άποψη. Αυτό το άρθρο 4.1 υποδεικνύει κατά καιρούς τις χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας.

 • Ως εκ τούτου, ο χρήστης καλείται να έχει τακτική πρόσβαση σε αυτό το άρθρο για να ελέγχει εάν η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά.

4.2 Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4.1, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας. Ως εκ τούτου, καλείστε να βλέπετε τακτικά αυτό το άρθρο 4.2 για να βεβαιωθείτε σε ποια από αυτές τις χώρες μεταφέρονται πιθανώς τα δεδομένα σας. Για να επιτραπεί η σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στις Η.Π.Α. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να εγγυηθεί επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Ιουνίου 2021.

4.3 Σε αυτό το άρθρο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποδεικνύει τις χώρες όπου μπορεί να διευθύνει συγκεκριμένα τις δραστηριότητές του. Αυτή η περίσταση μπορεί να συνεπάγεται την εφαρμογή της νομοθεσίας της χώρας αναφοράς, μαζί με αυτή του GDPR.

 • Κατόπιν αιτήματος του χρήστη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα εφαρμόσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τον πιθανώς ευνοϊκότερο κανονισμό που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του χρήστη.

Άρθρο 5. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Σύμφωνα με το άρθ. 13 του Κανονισμού Απορρήτου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα:

 • ζητήστε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τη διόρθωση ή ακύρωση των ίδιων ή τον περιορισμό της μεταχείρισης που σας αφορά ή να αντιταχθείτε στη μεταχείρισή τους, επιπλέον του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων
 • να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της μεταχείρισης που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση
 • προτείνει καταγγελία σε εποπτική αρχή (π.χ.: τον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με άτυπο αίτημα προς τις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή.

Άρθρο 6. Τροποποιήσεις και Διάφορα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας την κατάλληλη δημοσιότητα στους χρήστες της Ιστοσελίδας και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζοντας επαρκή και παρόμοια προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να δείτε τυχόν αλλαγές, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα δήλωση απορρήτου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να τους ειδοποιήσει μέσω email.

Με την υποστήριξη του LegalBlink.