Snabb kontakt

PRIVACY POLICY OF MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU samlar in några personuppgifter från sina användare.
Användare kan vara föremål för olika skyddsnivåer. Vissa användare har därför ett överlägset skydd. Ytterligare information om skyddskriterier finns i avsnittet om tillämplighet.
DATA PROCESSING HOLDER
Alla Moto av Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
E-postadress till ägaren: info@motointercom.eu
TYP AV DATA COLLECTED
Bland personuppgifter som samlats in av MOTOINTERCOM.EU, antingen oberoende eller genom tredje part, finns det: Cookies, användningsdata, email, video och data som kommuniceras under användningen av tjänsten.
Fullständiga uppgifter om varje typ av data som samlas in ges i de särskilda delarna av denna sekretesspolicy eller genom specifika informationstexter som visas innan uppgifterna samlas in. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren eller, om det gäller användningsdata, samlas automatiskt under användningen av MOTOINTERCOM.EU. Om inget annat anges är alla uppgifter som begärs av MOTOINTERCOM.EU obligatoriska. Om användaren vägrar att kommunicera dem kan det vara omöjligt för MOTOINTERCOM.EU att tillhandahålla tjänsten. I fall där MOTOINTERCOM.EU anger vissa data som valfria, är användarna fritt för astenerjag från att kommunicera sådana data, utan att detta påverkar tillgängligheten av tjänsten eller dess drift. Användare som tvivlar på vilka uppgifter som är obligatoriska uppmuntras att kontakta ägaren. Användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av MOTOINTERCOM.EU eller tredjepartsleverantörer som används av MOTOINTERCOM.EU, om inte annat anges, är avsedd att tillhandahålla den Tjänst som användaren begär, dessutom De ytterligare ändamål som beskrivs i detta dokument och i Cookie Policy, om tillgängligt.
Användaren åtar sig ansvaret för personuppgifterna från tredje part som erhållits, publiceras eller delas av MOTOINTERCOM.EU och garanterar att ha rätt att kommunicera eller sprida dem och befria ägaren från något ansvar gentemot tredje part.
METOD OCH PLATS FÖR BEHANDLING AV DATA COLLECTED
Behandlingsläge
Controller tar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av personuppgifter. Bearbetning sker med hjälp av IT- och / eller telematiska verktyg, med organisatoriska metoder och logik som är strikt relaterad till de angivna syftena. Förutom datakontrollören kan i vissa fall andra parter som är inblandade i MOTOINTERCOM.EU-organisationen ha tillgång till data (administrativ, kommersiell, marknadsföring, laglig,systemadministratörer) eller externa ämnen (som leverantörer av tredje parts tekniska tjänster, postföretag, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) utsåg vid behov dataprocessorer av datakontrollern. Den uppdaterade listan över chefer kan alltid begäras från datakontrollern.
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Innehavaren behandlar personuppgifter relaterade till användaren om något av följande villkor föreligger:
• Användaren har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs! I vissa jurisdiktioner kan ägaren vara behörig att behandla personuppgifter utan användarens samtycke eller någon annan av de rättsliga grunderna som anges nedan, så länge som användaren inte gör något emot ("opt-out") till denna behandling. Detta gäller emellertid inte om behandlingen av personuppgifter regleras av europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.
• Behandlingen är nödvändig för att ett kontrakt ska kunna genomföras med Användaren och / eller genomförandet av förhandlingsåtgärder.
• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet som Datakontrollanten är föremål för.
• Behandling är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av offentlig myndighet som är innehavare av innehavaren.
• Behandling är nödvändig för att ägaren eller din legitima intresse ska kunna sträva efterrzi.
Under alla omständigheter är det alltid möjligt att be ägaren att klargöra den konkreta rättsliga grunden för varje behandling och i synnerhet att ange huruvida behandlingen är baserad på den lag som föreskrivs i ett avtal eller som är nödvändigt för att ingå ett avtal.
PLATS
Uppgifterna behandlas i datakontrollörens operativa huvudkontor och på något annat ställe där parterna är involverade i behandlingen. För mer information kontakta ägaren. Användarens personuppgifter kan överföras till ett annat land än det där användaren är belägen. För att få ytterligare information på bearbetningssidan kan användaren hänvisa till avsnittet om behandling av personuppgifter.
Vid överlägsen skydd har användaren rätt att erhålla information om den rättsliga grunden för överföring av data utanför Europeiska unionen eller en internationell organisation av folkrätten eller bestående av två eller flera länder, såsom Exempel på FN, liksom om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda data. Om en av ovanstående överföringar äger rum kan användaren hänvisa till respektive avsnitt i detta dokument eller begära information från ägaren genom att kontakta honom i slutet vid öppningen.
Konserveringsperiod
Data bearbetas och lagras för den tid som krävs av syftet pför vilka de samlades in.
därför:
• Personuppgifter som samlats in i samband med utförandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren kommer att behållas tills kontraktets fullgörande är slutfört.
• Personuppgifter som samlats in för ändamål relaterade till datatillsynsmannens berättigade intresse kommer att behållas tills räntan är uppfylld. Användaren kan få ytterligare information om ägarens legitima intresse i de relevanta delarna av detta dokument eller genom att kontakta datakontrollern.
När behandlingen är baserad på användarens samtycke kan datakontrollören behålla personuppgifterna under en längre period tills dess samtycke återkallas. Vidare kan datakontrollören vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period i enlighet med en lagstadgad skyldighet eller en myndighetsordning. Vid slutet av kvarhållningsperioden kommer personuppgifterna att raderas. Därför kan tillgången, avbokningen, rättelsen och rätten till dataöverförbarhet inte längre utnyttjas vid slutet av denna term.
SYFTE AV DATA PROCESSING COLLECTED
Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster, liksom för följande ändamål: Statistik, Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, Kommersiell anslutning, Plattform och värdtjänster, Kontakthantering och överföring av data.meddelanden, visning av innehåll från externa plattformar, hantering av betalningar och interaktion med live-chatplattformar.
För att få ytterligare detaljerad information om syftet med behandlingen och de personuppgifter som är konkret relevanta för varje syfte kan användaren hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.
UPPGIFTER OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter samlas in för följande ändamål och använder följande tjänster:
FÖRVALTNING AV KONTAKTER OCH SÄNDNING AV MEDDELANDEN
Med denna typ av tjänst kan du hantera en databas med e-postkontakter, telefonkontakter eller kontakter av någon annan typ som används för att kommunicera med användaren. Dessa tjänster kan också göra det möjligt för oss att samla in uppgifter om datum och tid som meddelandena visas av användaren samt användarens interaktion med dem, till exempel information om klick på länkarna i meddelandena.

BETALNINGSBESTÄMMELSE
Betalningshanteringstjänsterna tillåter MOTOINTERCOM.EU att behandla betalningar med kreditkort, banköverföring eller andra instrument. Uppgifterna som används för betalningen förvärvas direkt av den begärda betaltjänstleverantören utan att de på något sätt behandlas av MOTOINTERCOM.EU. Vissa av dessa tjänster kan också tillåtaDen schemalagda sändningen av meddelanden till användaren, till exempel e-postmeddelanden som innehåller fakturor eller meddelanden om betalning.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal är en betaltjänst som tillhandahålls av PayPal Inc., som tillåter användaren att göra betalningar online.
Personuppgifter som samlats in: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Bearbetningsplats: Kontakta Paypal sekretesspolicy - Sekretesspolicy.

Interaktion med socialt nätverk och yttre plattformar
Denna typ av tjänst möjliggör interaktion med sociala nätverk eller med andra externa plattformar, direkt från MOTOINTERCOM.EU-sidorna. De interaktioner och information som förvärvas av MOTOINTERCOM.EU är under alla omständigheter föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk. Om en interaktionstjänst med sociala nätverk har installerats kan det hända att även om användarna inte använder tjänsten samlar samma trafikdata i samband med sidorna där den är installerad.
+1 KNAPP OCH SOCIALA WIDGETS AV GOOGLE + (GOOGLE INC.)
+1-knappen och sociala widgets i Google+ är tjänster för att interagera med sociala nätverk i Google+, som tillhandahålls av Google Inc.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy. Person som följer Privacy Shield.
I LIKE BUTTON OCH SOCIALA WIDGETS OF FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
"Like" -knappen och Facebook-sociala widgets är interaktiva tjänster med det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook, Inc.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy. Person som följer Privacy Shield.
TWITER KNAPP OCH TWITTERS SOCIALA WIDGETS (TWITTER, INC.)
Tweet-knappen och Twitter-widgets är tjänster med interaktion med Twitter sociala nätverk, som tillhandahålls av Twitter, Inc.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy. Person som följer Privacy Shield.
"PIN IT" -knappen och PINTEREST SOCIAL WIDGETS (PINTEREST)
"Pin it" -knappen och Pinterest sociala widgets är tjänster med interaktion med Pinterest-plattformen, som tillhandahålls av Pinterest Inc.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy.
KNAPPAR OCH SOCIALA WIDGETS AV LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Knappen och de sociala widgetsna i LinkedIn är tjänster av interaktion med det sociala nätverket Linkedin, som tillhandahålls av LinkedIn Corporation.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy.
TUMBLR PUSH KNAPP OCH WIDGET (TUMBLR INC.)
denButton och Tumblr sociala widgets är tjänster av interaktion med Tumblr sociala nätverk, som tillhandahålls av Tumblr Inc.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy.
PLATFORM OCH HOSTING SERVICES
Dessa tjänster är utformade för att vara värd för och driva nyckelkomponenter i MOTOINTERCOM.EU, vilket gör det möjligt att leverera MOTOINTERCOM.EU från en enda plattform. Dessa plattformar ger ägaren ett brett utbud av verktyg, till exempel analytiska verktyg, för hantering av användarregistrering, för hantering av kommentarer och databaser, för e-handel, för behandling av betalningar etc. Användningen av sådana verktyg innefattar insamling och behandling av personuppgifter. Vissa av dessa tjänster fungerar genom geografiskt spridda servrar på olika platser, vilket gör det svårt att bestämma exakt platsen där personuppgifter lagras.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop är en plattform som tillhandahålls av PrestaShop SA som gör det möjligt för ägaren att utveckla, driva och vara värd för en webbplats som är avsedd för e-handel.
Personuppgifter som samlats in: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Bearbetningsplats: Frankrike - Sekretesspolicy.

STATISTIK
Tjänster medhålls i det här avsnittet tillåter datakontrollern att övervaka och analysera trafikdata och används för att hålla reda på användarbeteende.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google använder de personuppgifter som samlats in för att utvärdera användningen av MOTOINTERCOM.EU, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google. Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna till sitt annonsnätverk.
Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy - Opt out. Person som följer Privacy Shield.
INNEHÅLLSFÖRSÄLJNING FRÅN EXTERNA PLATFORMER
Med denna typ av tjänst kan du visa innehåll som är värd på externa plattformar direkt från sidorna till MOTOINTERCOM.EU och interagera med dem. Om en sådan tjänst är installerad kan det hända att även om användarna inte använder tjänsten samlar det samma trafikdata som är relaterade till sidorna där den är installerad.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram är en bildvisualiseringstjänst som hanteras av Instagram, Inc. som tillåter MOTOINTERCOM.EU att integrera sådant innehåll inom sina sidor.
Personuppgifter samlade in:Cookies och användningsdata.
Bearbetningsplats: USA - Sekretesspolicy.
ANVÄNDARÄTTIGHETER
Användare kan utöva vissa rättigheter med hänvisning till de data som behandlas av datakontrollern.
Vid överlägsen skydd kan användaren utöva alla rättigheter som anges nedan. I annat fall kan användaren kontakta ägaren för att ta reda på vilka rättigheter som är tillämpliga i hans fall och hur man utövar dem.
I synnerhet har användaren rätt att
• återkalla samtycke när som helst Användaren kan återkalla samtycke till behandling av deras personuppgifter som tidigare uttryckts.
• motsätta sig bearbetningen av dina uppgifter. Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter när det sker på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare uppgifter om motståndsrätten anges i nedanstående avsnitt.
• Få tillgång till dina uppgifter. Användaren har rätt att få information om data som behandlas av datakontrollern, om vissa aspekter av behandlingen och för att få en kopia av den data som behandlas.
• verifiera och begära korrigering Användaren kan verifiera riktigheten av hans data och begära uppdatering eller korrigering.
• få behandlingsbegränsning. När vissa villkor är uppfyllda kan användaren begära begränsning av behandlingen av deras data. I det här fallet kommer datakontrollen inte att bearbeta data för något annat syfte än medkonservering.
• få avbeställning eller borttagning av personuppgifter. När vissa villkor är uppfyllda kan användaren begära att uppgifterna annulleras av ägaren.
• Ta emot dina data eller överför den till en annan innehavare. Du har rätt att ta emot dina uppgifter i ett strukturerat format, vanligtvis används och läsas av en automatisk enhet och, om det är tekniskt möjligt, för att få överföringen utan hinder för en annan innehavare. Denna bestämmelse gäller när data bearbetas med automatiserade verktyg och behandlingen är baserad på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är part i eller av kontraktsåtgärder som är kopplade till det.
• föreslå ett klagomål Användaren kan göra ett klagomål hos den behöriga personuppgiftsmyndigheten eller agera i domstol.
UPPGIFTER OM UPPSTÄLLNING HÖGER
När personuppgifter behandlas i allmänhetens intresse, har användaren rätt att motsätta sig behandlingen av skäl som är relaterade till deras speciella situation vid utövandet av offentlig myndighet som innehavaren är investerad i eller för att ägna ett legitimt intresse hos ägaren.
Användare påminns om att om deras data bearbetas för direkt marknadsföring, kan de motsätta sig behandlingen utan att ge några skäl. För att ta reda på om ägaren handlar med data för direktmarknadsändamål, kan användarna hänvisa till demtill respektive avsnitt i detta dokument.
Hur man utövar rättigheterna
För att utöva användarens rättigheter kan användarna rikta en förfrågan till kontaktuppgifterna för den ägare som anges i detta dokument. Förfrågningarna deponeras gratis och bearbetas av ägaren så snart som möjligt, under alla omständigheter inom en månad.
TILLÄMPNING AV SUPERIOR SKYDDNIVÅ
Medan de flesta av bestämmelserna i detta dokument gäller för alla användare, är vissa uttryckligen föremål för tillämpligheten av en högre skyddsnivå för behandling av personuppgifter.
Denna högre skyddsnivå garanteras alltid när behandlingen:
• utförs av en innehavare som är belägen i EU eller
• handlar om personuppgifter för användare som är belägna i EU och är funktionella för tillhandahållande av varor eller tjänster mot vederlag eller kostnadsfritt till sådana användare eller
• gäller personuppgifter för användare som är belägna inom EU och tillåter ägaren att övervaka dessa användares beteende i den utsträckning som sådant beteende äger rum inom unionen.
COOKIE POLICY
MOTOINTERCOM.EU använder sig av cookies. Om du vill lära dig mer och läsa den detaljerade informationen kan användaren kontakta Cookies policy.

YTTERLIGARE INFORMATION OM TRATTION

FÖRSÄKRING I DOM
Användarens personuppgifter kan användas av ägaren i domstol eller i de förberedande stadierna av sin eventuella etablering för att försvara mot missbruk i användningen av MOTOINTERCOM.EU eller relaterade Tjänster av användaren. Användaren förklarar att han / hon är medveten om att datakontrollören kan vara skyldig att avslöja uppgifterna på beställning av de offentliga myndigheterna.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
På begäran av användaren kan MOTOINTERCOM.EU utöver informationen i denna integritetspolicy tillhandahålla användaren ytterligare information och kontextuell information avseende specifika tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.
SYSTEM OCH UNDERHÅLL LOGGA
För behov relaterade till drift och underhåll kan MOTOINTERCOM.EU och eventuella tredjepartstjänster som används av den samla systemloggar, det vill säga filer som registrerar interaktionerna och som även kan innehålla personuppgifter, t.ex. användar-IP-adressen.
INFORMATION INTE INNEHÅLLET I DENNA POLITIK
Ytterligare information om behandling av personuppgifter kan när som helst begäras till datakontrollern med hjälp av kontaktuppgifterna.
ANSWER PÅ "INTE SPÅR" ANMÄLAN
MOTOINTERCOM.EU stöder inte"Spåra inte" -förfrågningar. För att ta reda på om någon av de tredje partens tjänster som stöds dem är användaren inbjuden att konsultera sina respektive sekretesspolicyer.
ÄNDRINGAR TILL DENNA PRIVATPOLITIK
Datakontrollanten förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att informera Användare på den här sidan och om möjligt på MOTOINTERCOM.EU och, om det är tekniskt och juridiskt genomförbart, genom att skicka en anmälan till Användare genom en av de kontaktuppgifter innehas av innehavaren. Vänligen kontakta denna sida regelbundet, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner. Om ändringarna gäller behandlingar vars rättsliga grund är samtycke, kommer kontrollanten att samla användarens samtycke igen om det behövs.
DEFINITIONER OCH RÄTTSLIGA REFERENSER
PERSONLIGA DATA (ELLER DATA)
Det utgör personuppgifter all information som direkt eller indirekt även i samband med annan information, inklusive ett personligt identifieringsnummer, gör att en fysisk person identifieras eller identifieras.
DATUM FÖR ANVÄNDNING
Denna information samlas automatiskt in via MOTOINTERCOM.EU (även från program från tredje part som integreras i MOTOINTERCOM.EU), inklusive: IP-adresser eller domännamn på de datorer som användaren använderjag ansluter till MOTOINTERCOM.EU, adresserna i Uniform Resource Identifier (URI) notation, begäranstidspunkten, metoden som används för att vidarebefordra begäran till servern, storleken på den erhållna filen, den numeriska koden som indikerar status för svar från servern (bra ordning, fel etc.) Ursprungslandet, webbläsarens och operativsystemets egenskaper som används av besökaren, de olika tidsmässiga konnotationerna för besöket (till exempel tiden som spenderas på varje sida) och detaljerna i samband med resväg som följdes i applikationen, med särskild hänvisning till sekvensen av sidor som konsulterats, till parametrarna relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö.
ANVÄNDARE
Den person som använder MOTOINTERCOM.EU som, om inte annat anges, sammanfaller med den berörda parten.
INTRESSERAD
Den fysiska person som personuppgifterna hänvisar till.
ANSVARIG FÖR BEHANDLING (ELLER ANSVARIG)
Den fysiska personen, juridiska personen, den offentliga förvaltningen och alla andra enheter som behandlar personuppgifter på ägarens räkning, enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.
HÅLLARE AV BEHANDLING (ELLER HÅLLARE)
Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, tjänsten eller annat organ som, enskilt eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter ochDe antagna instrumenten, inklusive säkerhetsåtgärderna i samband med driften och användningen av MOTOINTERCOM.EU. Datakontrollanten, om inte annat anges, är ägare till MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (ELLER DENNA ANSÖKAN)
Hårdvaru- eller mjukvaruverktyget genom vilket personuppgifterna för användare samlas in och bearbetas.
SERVICE
Tjänsten tillhandahålls av MOTOINTERCOM.EU enligt definitionen i relevanta termer (om någon) på denna webbplats / ansökan.
EUROPEISKA UNIONEN (ELLER EU)
Om inte annat anges, ska alla hänvisningar till Europeiska unionen som ingår i detta dokument utvidgas till alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
SMÅKAKOR
Liten del av data lagrad i användarens enhet.
VIDEO
Ger tillgång till videoklipp som användaren har laddat upp och till de där de har taggats.
RÄTTSLIGA REFERENSER
Denna sekretessutlåtande är upprättad på grundval av flera lagstiftningssystem, inklusive artiklar 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679.
Om inte annat anges gäller denna sekretesspolicy endast MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist