Contact rapid
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

Note legale:

În conformitate cu art INFORMAȚII. 13 din Decretul-lege nr. n. 196 din 30 iunie 2003.

Decretul nr Legislativ 196 din 30 iunie 2006 (Codul pentru protecția datelor cu caracter personal), norma care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, adică orice operațiune sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul electronice sau automate , în ceea ce privește colectarea, stocarea, înregistrarea, organizarea, elaborarea, modificarea, distribuirea, extragerea, comparația, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, și ștergerea oricărei informații referitoare la o persoană fizică, persoană juridică, entitate sau asociație, identificată sau identificabilă, chiar și indirect, prin referire la orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare.

În îndeplinirea același cod și, în special, în conformitate cu articolul 13 din același (informativ), ca un operator de date a datelor personale, Umberto Eliggi vă informează, după cum urmează.

1. Scopul acestor informații

1.1Aceasta se referă la informații de tratament pentru colectarea și operațiunile de ulterioare efectuate pe ambele datelor cu caracter personal de la vizitatorii navigheaza pe pagini ale site-ului www.motointercom.it atât datelecă acesta este trimis în mod spontan de către utilizatorii site-ului folosind instrumentele de solicitare de informații prin intermediul formularului de contact și adresa de e-mail.

1.2Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte principiile de corectitudine, legalitate, transparență și protecție a vieții private și a dreptului la libertatea de utilizare, respectiv tratament.

2. Tipuri de date prelucrate

2.1Datelor de navigație. Prin accesarea si navigarea site-ul înregistrează în mod automat următoarele date care nu pot în nici un fel identifică utilizatorul:

 • Domeniu de Internet și protocolul IP
 • tipul sistemului de operare și browser-ului de calculator folosit
 • data, ora și durata site-ului
 • pagini văzute
 • Orice motor de căutare de la care ați introdus site-ul nostru

2.2Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator. Personală și / sau de afaceri care utilizatorul introduce în formularul de pe site-ul www.motointercom.it

2.3Comunicare de date terțe părți

Se poate întâmpla ca societatea Eliggi Umberto trebuie să prelucreze datele cu caracter personal ale terților comunicate direct de la utilizatorii săi să dittaEliggi Umberto, de exemplu, în cazul în care utilizatorul a achiziționat un produs care urmează să fie trimise la un prieten sau atunci când obiectul care corespunde prețpentru achiziționarea de produse este diferit de la persoana căreia îi este destinat, sau atunci când un utilizator dorește să informeze unui prieten despre un ricamiericamo.com serviciu.

Cu aceste ocazii, compania Umberto Eliggi va asigurați-vă că pentru a furniza informațiile solicitate de către terțe părți. 13, D. Decretul 196/2003 atunci când, în memoria sa de date dvs., dar rămâne de utilizator orice sarcina de a obține consimțământul persoanei la care se referă informațiile înainte de a comunica companiei Umberto Eliggi și să vă informeze despre aceasta Politica de confidențialitate. Tu, de fapt, este unul și singurul responsabil pentru comunicarea de informații și de date către terțe părți, fără a fi nevoie consimțământul lor sau posibila lor utilizare necorespunzătoare sau ilegale. Vă rugăm să rețineți faptul că acordul unui terț nu este necesară în cazul în care datele sunt comunicate de către Umberto Eliggi pentru încheierea contractului în favoarea treia.

3. Proprietarul

3.1Proprietarul datelor furnizate de către partea interesată este Eliggi Umberto Via Ennio Visca 55

00048 Nettuno Roma. Corectat cu TVA 00383871001 C.Fisc LGGMRT64S18H501F Tel 069854933

4. Obiective de tratament

4.1Pentru toți utilizatorii site-ului.

Prelucrarea datelor furnizate pe un generic (c.d.. date de navigație, cum ar fi, de exemplu, date anonime despre vizitele) vor fi făcute ca urmare a colectării automate, în scopul de a:

 • evalua și controla accesul la site-ul: această colecție permite monitorizarea site-ului și vă permite să îmbunătățească serviciile oferite;
 • obținerii de statistici anonime privind utilizarea site-ului;
 • responsabil pentru stabilirea ilegală orice numai dacă cerută în mod expres de către autoritățile competente.

4.2Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul.

În plus față de scopurile descrise mai sus, datele referitoare la utilizatorii care se înregistrează pe site-ul vor fi procesate în scopul de a:

 • și să ofere serviciile solicitate de utilizator;
 • furnizează informații și / sau să trimită comunicări cu privire la serviciile solicitate;
 • procedurile administrative și contabile cerute de lege în urma semnării contractelor.

4.3Dacă utilizator inregistrat-a dat acordul prin selectarea "newsletter", în înregistrare, datele vor fi prelucrate în scopul de a:

 • verifică calitatea serviciilor oferite, de asemenea, se oferă servicii post-vânzare;
 • trimite comunicările comerciale de natură promoțională, de asemenea, cu privire la produsele și serviciile;
 • întâlnistudii de piață și statistici

5. Tratamentul modalitățile

5.1Datele dvs. vor fi prelucrate în conformitate deplină cu Codul cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu principiile legalității, relevante și nu excesive, folosind manualul, computer sau electronice. În special, prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi făcute pentru timpul strict necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.

5.2Măsuri specifice de securitate sunt respectate pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilicită sau incorecte și a accesului neautorizat, în conformitate cu legea.

5.3Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la serviciile de internet ale site-ului sunt manipulate numai de către personalul de prelucrare de către proprietar sau de către angajații pentru întreținerea ocazională a sistemului extern angajat de proprietar.

6. Comunicare opțională sau obligatorie a datelor

6.1Furnizarea de date cu caracter personal sunt necesare pentru colectarea diferite ocazii poate fi necesară în scopuri legate de aceasta sau facultativă.

6.2Sunteți în mod evident libertatea de a alege dacă să furnizeze informații cu caracter personal, plasându-le în formularele de înregistrare corespunzătoare. Lipsa de date sau negareade acord cu tratamentul lor poate face imposibil să se obțină înregistrarea și, prin urmare, serviciile pe care le solicita.

7. Comunicare și diseminare

7.1Informațiile cu caracter personal pot fi dezvăluite cu cei ce operează sub autoritatea directă a proprietarului.

7.2Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate unor părți terțe, cu excepția activităților care furnizează servicii legate de calcul, către părți terțe care efectuează analiza datelor în scopuri statistice părților terțe care sunt angajate în transportul / transport. În orice caz, datele vor fi raportate în limitele în sensul prelucrării descrise mai sus. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, comunicate profesională pentru îndeplinirea taxei de reglementare și în legătură cu activitatea. Această comunicare se poate face fie la persoane din întreaga țară, fie în străinătate unor persoane din țări din afara Uniunii Europene sau în afara aceeași. Datele pot fi, de asemenea, divulgate unor terți care se ocupă de întreținerea site-ului de către proprietarului, si sub supravegherea sa. Nu există date cu caracter personal obținute de la serviciul web va fi diseminate.

8. Drepturile

8.1Și "facultatea de a exercita drepturile în temeiul art. 7din Codul cu privire la protecția datelor cu caracter personal, denumit în totalitate menționată la trimițând o cerere la Eliggi Umberto din care operatorul de date, la adresa de mai sus, sau prin fax la numărul indicat în acesta sau prin e-mail la info [ at] motointercom.it

"Decretul legislativ No.196/2003

Articolul 7 - Dreptul de acces la date cu caracter personal și alte drepturi

"1.The are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă.

2. Aveți dreptul de a obține indicația:

1. originea datelor cu caracter personal;
2. scopurile și metodele de tratament;
3. logica aplicată în cazul tratamentului cu instrumente electronice;
4. identitatea proprietarului, manager și reprezentant desemnat în temeiul articolului 5, alineatul 2;
5. subiecții sau categoriile de subiecți către care datele cu caracter personal pot fi comunicate sau care pot învăța despre ei ca reprezentant desemnat în stat, manageri sau agenți.

3. Aveți dreptul de a obține:

1. actualizarea, rectificarea sau, atunci când interesat, integrarea datelor;

2. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocareaa datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în scopul pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;

3. certificare că operațiunile în literele a) și b) au fost notificate, după cum, de asemenea, legat de continutul lor, celor cărora datele au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în această cerință dovedește imposibilă sau implică un vădit disproporționată a dreptului protejat.

4. Aveți dreptul de a obiecta, în totalitate sau în parte:

1. pentru motive legitime la prelucrarea datelor cu caracter personal, pertinente în vederea colectării;

2. la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a trimite materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau comunicații comerciale. "

 

Toate Motociclete Eliggi Umberto Via Ennio Visca 55 00048 Neptun RM

MotointercoM.it MotointercoM.eu Scootershop.it Motoit.it Bikescom.it

Product added to wishlist