Contact rapid
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

POLITICA CONFIDENȚIALĂ A MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU colectează unele date personale de la utilizatorii săi.
Utilizatorii pot fi supuși unor niveluri diferite de protecție. Prin urmare, unii utilizatori beneficiază de o protecție superioară. Informații suplimentare privind criteriile de protecție pot fi găsite în secțiunea de aplicabilitate.
DATE DE DEPARTAMENTUL DE PRELUCRARE A DATELOR
Toate Moto de Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
Adresa de e-mail a proprietarului: info@motointercom.eu
TIPURI DE DATE COLECTATE
Printre informațiile personale colectate de MOTOINTERCOM.EU, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, sunt: ​​cookie-uri, date de utilizare, e-mail, video și date comunicate în timpul utilizării serviciului.
Detalii complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte de informare specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării MOTOINTERCOM.EU. Dacă nu este specificat altfel, toate datele solicitate de MOTOINTERCOM.EU sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca MOTOINTERCOM.EU să nu poată furniza Serviciul. În cazurile în care MOTOINTERCOM.EU indică unele date ca opționale, utilizatorii sunt liberi la asteneriii de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă consecințe asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către MOTOINTERCOM.EU sau furnizorii de servicii terță parte utilizați de MOTOINTERCOM.EU, în afara cazului în care se specifică altfel, are ca scop furnizarea Serviciului solicitat de Utilizator, în plus scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica de cookie-uri, dacă sunt disponibile.
Utilizatorul își asumă responsabilitatea datelor personale ale terților obținute, publicate sau împărtășite de MOTOINTERCOM.EU și garantează că au dreptul de a comunica sau de a le difuza, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.
METODA ȘI LOCUL TRATAMENTULUI DATELOR COLECTATE
MOD DE TRATARE
Controlorul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor personale. Procesarea se realizează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode organizaționale și cu logică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă controlorul de date, în unele cazuri, alte părți implicate în organizația MOTOINTERCOM.EU pot avea acces la date (administrative, comerciale, marketing,administratori de sistem) sau subiecți externi (ca furnizori de servicii tehnice terțe, purtători de corespondență, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) au numit, de asemenea, dacă este cazul, procesoarele de date de către controlorul de date. Lista de actualizări a managerilor poate fi întotdeauna solicitată de la controlorul de date.
TEMATICĂ DE TRATAMENT
Titularul procesează date personale referitoare la utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:
• Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în anumite jurisdicții, Proprietarul poate fi autorizat să proceseze date cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau cu o altă bază juridică specificată mai jos, atâta timp cât utilizatorul nu face obiect ("opt-out") la acest tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă controlorul de date;
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau pentru exercitarea autorității publice învestite titularului;
• prelucrarea este necesară pentru exercitarea interesului legitim al proprietarului sau al dvs.rzi.
În orice caz, este întotdeauna posibil să se solicite proprietarului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru a încheia un contract.
PLACE
Datele sunt prelucrate la sediul operațional al controlorului de date și în orice alt loc unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care este situat utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre site-ul de procesare, utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
În cazul unei protecții superioare, utilizatorul este îndreptățit să obțină informații cu privire la temeiul juridic al transferului datelor în afara Uniunii Europene sau la o organizație internațională de drept internațional public sau alcătuit din două sau mai multe țări, cum ar fi de exemplu, ONU, precum și despre măsurile de securitate luate de proprietar pentru a proteja datele.În cazul în care unul dintre transferurile descrise mai sus are loc, utilizatorul poate face trimitere la secțiunile respective ale acestui document sau poate solicita informații de la proprietar contactând-l la sfârșit la deschidere.
PERIOADA DE CONSERVARE
Datele sunt procesate și stocate pentru timpul necesar scopurilor ppentru care au fost colectate.
Prin urmare:
• Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea contractului.
• Datele personale culese în scopuri legate de interesul legitim al controlorului de date vor fi păstrate până la atingerea acestor interese. Utilizatorul poate obține informații suplimentare privind interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Controlorul de date.
Atunci când prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului, Controlorul de date poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. Mai mult, controlorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau printr-o decizie a unei autorități. La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen nu se mai poate exercita dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor.
SCOPUL DE PROCESARE A DATELOR COLECTATE
Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Statistici, Interacțiune cu rețele și platforme sociale externe, Afiliere comercială, Platformă și servicii de găzduire, Gestionarea contactelor și transmiterea de date.mesaje, vizualizarea conținutului de pe platforme externe, gestionarea plăților și interacțiunea cu platformele live chat.
Pentru a obține informații detaliate suplimentare cu privire la scopurile prelucrării și la datele personale relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul poate face referire la secțiunile relevante ale acestui document.
DETALII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:
GESTIONAREA CONTACTELOR ȘI TRANSMITEREA MESAJELOR
Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu Utilizatorul. Aceste servicii ne pot permite, de asemenea, să colectăm date referitoare la data și ora la care mesajele sunt afișate de Utilizator, precum și la interacțiunea Utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații despre clicurile pe legăturile inserate în mesaje.

GESTIONAREA PLĂȚILOR
Serviciile de gestionare a plăților permit MOTOINTERCOM.EU să proceseze plățile prin card de credit, transfer bancar sau alte instrumente. Datele utilizate pentru plată sunt achiziționate direct de furnizorul de servicii de plată solicitat fără a fi prelucrat în nici un fel de către MOTOINTERCOM.EU. Unele dintre aceste servicii ar putea permite, de asemeneatrimiterea programată către utilizator a mesajelor, cum ar fi e-mailurile care conțin facturi sau notificări privind plata.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite utilizatorului să efectueze plăți online.
Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.
Locul de procesare: Consultați politica de confidențialitate PayPal - Politica de confidențialitate.

INTERACȚIUNEA CU REȚEA SOCIALĂ ȘI PLATFORMELE EXTERNE
Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau cu alte platforme externe direct de pe paginile MOTOINTERCOM.EU. Interacțiunile și informațiile obținute de MOTOINTERCOM.EU sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială. Dacă este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, aceleași date de colectare a traficului referitoare la paginile în care acesta este instalat.
BUTONUL +1 ȘI WIDGETELE SOCIALE ALE GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ sunt servicii pentru a interacționa cu rețeaua socială Google+ furnizată de Google Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Persoana care aderă la ecranul de confidențialitate.
Mie îmi place BUTTON și WOODGETS SOCIALE de FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Butonul "Caut" și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook, Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Persoana care aderă la ecranul de confidențialitate.
TWITER BUTTON și WIDGETS SOCIAL TWITTER (TWITTER, INC.)
Butonul Twitter și widgeturile sociale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizată de Twitter, Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Persoana care aderă la ecranul de confidențialitate.
BUTONUL "PIN IT" ȘI CELE MAI MULTE PUNCTE SOCIALE (PINTEREST)
Butonul "Pin it" și widgeturile sociale Pinterest sunt servicii de interacțiune cu platforma Pinterest, furnizate de Pinterest Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.
BUTOANELE ȘI WIDGETELE SOCIALE ALE LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Butonul și widgeturile sociale ale LinkedIn sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Linkedin, furnizată de LinkedIn Corporation.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.
BUTONUL PUSH TUMBLR ȘI WIDGET (TUMBLR INC.)
butoanele și widgeturile sociale Tumblr sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Tumblr, oferită de Tumblr Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.
SERVICII DE PLATFORMĂ ȘI GOSPODĂRIRE
Aceste servicii sunt concepute pentru a găzdui și utiliza componentele cheie ale MOTOINTERCOM.EU, ceea ce face posibilă furnizarea MOTOINTERCOM.EU de pe o singură platformă. Aceste platforme furnizează proprietarului o gamă largă de instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumente analitice, pentru gestionarea înregistrării utilizatorilor, pentru gestionarea comentariilor și a bazelor de date, pentru comerțul electronic, pentru procesarea plăților etc. Utilizarea unor astfel de instrumente presupune colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere dispersate geografic în diferite locații, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate datele personale.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop este o platformă furnizată de PrestaShop SA, care permite proprietarului să dezvolte, să opereze și să găzduiască un site dedicat comerțului electronic.
Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.
Locul de procesare: Franța - Politica de confidențialitate.

STATISTICA
Servicii cupăstrate în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorilor.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează datele personale colectate în scopul evaluării utilizării MOTOINTERCOM.EU, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google. Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza anunțurile rețelei sale de publicitate.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Opriți. Persoană care aderă la protecția de confidențialitate.
Afișarea conținuturilor din plăci externe
Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile MOTOINTERCOM.EU și să interacționați cu aceștia. În cazul în care un serviciu de acest tip este instalat, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, aceleași date colectate de trafic referitoare la paginile în care acesta este instalat.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram este un serviciu de vizualizare a imaginilor gestionat de Instagram, Inc., care permite MOTOINTERCOM.EU să integreze un astfel de conținut în paginile sale.
Datele personale colectate:Cookie-urile și datele de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.
DREPTURI DE UTILIZATOR
Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de controlorul de date.
În cazul unei protecții superioare, Utilizatorul poate exercita toate drepturile enumerate mai jos. În orice alt caz, Utilizatorul poate contacta proprietarul pentru a afla ce drepturi sunt aplicabile în cazul său și cum să-i exercite.
În particular, utilizatorul are dreptul:
• retrageți consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
• se opune prelucrării datelor dvs. Puteți contesta prelucrarea datelor atunci când are loc o altă bază juridică decât consimțământul. Detalii suplimentare privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
• accesarea datelor dvs. Utilizatorul are dreptul de a obține informații privind datele prelucrate de controlorul de date, despre anumite aspecte ale procesării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
• verificați și solicitați corectarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
• obținerea limitării tratamentului. Atunci când anumite condiții sunt îndeplinite, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor lor. În acest caz, Controlorul de date nu va procesa datele în alte scopuri decât cele cuconservare.
• obțineți anularea sau eliminarea datelor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor lor de către proprietar.
• să primiți datele dvs. sau să le transferați altui deținător. Aveți dreptul să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de dispozitivul automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțineți transferul fără a împiedica altui deținător. Această prevedere se aplică atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate și prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului, pe un contract al cărui Utilizator este parte sau pe măsurile contractuale legate de acesta.
• să propună o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță.
DETALII PRIVIND DREPTUL DE OPȚIUNE
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice în care este investit titularul sau pentru a urmări un interes legitim al proprietarului, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.
Utilizatorilor li se reamintește faptul că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără să prezinte motive. Pentru a afla dacă proprietarul se ocupă de date în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la acesteala secțiunile respective din acest document.
CUM SĂ EXERCIT DREPTURILE
Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, utilizatorii pot direcționa o cerere către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și prelucrate de către proprietar cât mai curând posibil, în orice caz, în termen de o lună.
APLICABILITATEA NIVELULUI SUPERIOR DE PROTECȚIE
În timp ce majoritatea prevederilor acestui document se aplică tuturor utilizatorilor, unele dintre ele sunt în mod expres supuse aplicabilității unui nivel mai ridicat de protecție la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Acest nivel ridicat de protecție este întotdeauna garantat atunci când tratamentul:
• este efectuată de un titular situat în UE; sau
• se referă la datele personale ale utilizatorilor localizați în UE și este funcțională pentru furnizarea de bunuri sau servicii cu titlu oneros sau gratuit utilizatorilor; sau
• privește datele personale ale utilizatorilor localizate în UE și permite proprietarului să monitorizeze comportamentul acestor utilizatori în măsura în care acest comportament are loc în cadrul Uniunii.
POLITICA COOKIEI
MOTOINTERCOM.EU utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a citi informațiile detaliate, utilizatorul poate consulta Politica de cookie-uri.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND TRATTION

APĂRARE ÎN HOTĂRÂRE
Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare ale posibilei sale înființări pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea MOTOINTERCOM.EU sau a Serviciilor aferente de către Utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că controlorul de date poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.
INFORMAȚII SPECIFICE
La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, MOTOINTERCOM.EU poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
INSTALAȚII DE SISTEM ȘI ÎNTREȚINERE
Pentru nevoile legate de operare și întreținere, MOTOINTERCOM.EU și orice servicii ale terților utilizate de acesta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.
INFORMAȚII CARE NU SUNT CONȚINUT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ
Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment la controlorul de date folosind datele de contact.
RĂSPUNS LA CERERILE "NU TRACK"
MOTOINTERCOM.EU nu acceptă"Nu urmăriți" cererile. Pentru a afla dacă anumite servicii ale unor terțe părți le utilizează, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.
MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Controlorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment informând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe MOTOINTERCOM.EU și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, trimițând o notificare către Utilizatori printr-unul din datele de contact deținute de Titular. Vă rugăm să consultați în mod regulat această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos. Dacă modificările se referă la tratamente a căror bază legală este consimțământul, controlorul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.
DEFINIȚII ȘI REFERINȚE JURIDICE
DATE PERSONALE (SAU DATE)
Datele personale reprezintă orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.
DATE DE UTILIZARE
Aceste informații sunt colectate automat prin intermediul MOTOINTERCOM.EU (de asemenea, din aplicații terțe părți integrate în MOTOINTERCOM.EU), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu al computerelor utilizate de Utilizator carei se conectează cu MOTOINTERCOM.EU, adresele din notația identificatorului unic de resurse (URI), ora cererii, metoda folosită pentru transmiterea cererii către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsul de la server (ordine, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare folosite de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile legate de itinerar urmat în cadrul aplicației, cu referire în special la secvența paginilor consultate, la parametrii legați de sistemul de operare și de mediul IT al Utilizatorului.
USER
Persoana care utilizează MOTOINTERCOM.EU care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.
INTERESAT
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
RESPONSABIL PENTRU TRATAMENT (SAU RESPONSABIL)
Persoana fizica, persoana juridica, administratia publica si orice alta entitate care prelucreaza date personale in numele Proprietarului, conform prezentei Politici de confidentialitate.
DEȚINATORUL DE TRATAMENT (SAU DEȚINĂTOR)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal șiinstrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea MOTOINTERCOM.EU. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (SAU ACEST APLICAȚIE)
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și procesate datele personale ale utilizatorilor.
SERVICE
Serviciul furnizat de MOTOINTERCOM.EU așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.
UNIUNEA EUROPEANĂ (SAU UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și la Spațiul Economic European.
COOKIES
Parte mică din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.
VIDEO
Oferă acces la videoclipuri pe care le-a încărcat utilizatorul și la cele în care au fost etichetați.
REFERINȚE LEGALE
Această declarație de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă numai la MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist