Szybki kontakt

POLITYKA COOKIE MOTOINTERCOM.EU
Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów instalacji plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.

Gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

PLIKI TECHNICZNE I STATYSTYKA ŁĄCZNA
DZIAŁANIA POTRZEBNE DLA OPERACJI
MOTOINTERCOM.EU używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności ściśle niezbędnych do działania MOTOINTERCOM.EU, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

ZAPISYWANIE DZIAŁAŃ PREFERENCJI, OPTYMALIZACJI I STATYSTYK
MOTOINTERCOM.EU wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji użytkownika i optymalizacji przeglądania Internetu. Te pliki cookie obejmują na przykład ustawienia służące do ustawienia języka i waluty lub zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

INNE RODZAJE PLIKÓW COOKIE LUB INSTRUMENTÓW STRON TRZECICH, KTÓRE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ
Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą zbiorcze i anonimowe statystyki i mogą nie wymagać zgody użytkownika lub niero może być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od tego, co jest opisane - bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród wskazanych poniżej narzędzi znajdują się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogą one - oprócz tego, co określone i również bez wiedzy właściciela - wykonywać czynności śledzące Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z polityką prywatności wymienionych usług.

REKLAMA HANDLOWA
Ten rodzaj usługi pozwala MOTOINTERCOM.EU wyświetlać reklamy produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie. Reklamy można wyświetlać w postaci linków reklamowych w postaci banerów w różnych postaciach graficznych.
Kliknięcie ikony lub baneru opublikowanego na MOTOINTERCOM.EU jest śledzone przez trzecią usługę wymienioną poniżej i jest udostępniane MOTOINTERCOM.EU.
Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, zapoznaj się z polityką prywatności każdej usługi.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: sprawdź politykę prywatności TradeTracker - Polityka prywatności.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane przekazywane podczas korzystania z usługi, dane dotyczące użytkowania, różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu i wideo.

INTERAKCJA Z SIECIĄ SPOŁECZNĄ I PLATFORMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Ten rodzaj usług pozwala na effetwchodzić w interakcje z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze strony MOTOINTERCOM.EU.
Interakcje i informacje uzyskane przez MOTOINTERCOM.EU podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, zbiera ona dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

+1 PRZYCISKI BUTTON I SPOŁECZNE GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi do interakcji z siecią społecznościową Google+ dostarczane przez Google Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.

PRZYCISKI I LIKE I SPOŁECZNE WIDŻETY FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Przycisk "Lubię to" i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z portalem społecznościowym Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.

PRZYCISKI SPOŁECZNE TWITER I TWITTERA (TWITTER, INC.)
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, udostępniane przez Twitter, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.

PRZYCISK "PIN IT" I NAJNOWSZE WIDOCZKI SPOŁECZNE (PINIERZ)
Przycisk "Przypnij" i widżety społecznościowe Pinterest to usługi interakcji z platformą Pinterest, dostarczone przez Pinterest Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

PRZYCISKI I SPOŁECZNE WIDŻETY LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi interakcji z siecią społecznościową Linkedin, dostarczane przez LinkedIn Corporation.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

STATYSTYKI
Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. ("Google"). Google używa zgromadzonych danych osobowych w celu oceny użytkowania MOTOINTERCOM.EU, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklamsieć reklamowa.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja Osoba stosująca się do Tarcza Prywatności.

WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron MOTOINTERCOM.EU i interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, gromadzi dane o ruchu dotyczące stron, na których jest zainstalowana.

WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram to usługa wizualizacji obrazu zarządzana przez Instagram, Inc., która pozwala MOTOINTERCOM.EU na integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYRAŻAĆ ZGODĘ NA INSTALACJĘ COOKIE?
Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencjami związanymi z plikami cookie bezpośrednio w przeglądarce i uniemożliwić - na przykład - osobom trzecim możliwość instalacji. Poprzez preferencje przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookie, w których można zapisać zgodę na instalację plików Cookies z częścii tej strony. Użytkownik może znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach, na przykład pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez strony trzecie, użytkownik może również zarządzać własnymi ustawieniami i odwołać zgodę, odwiedzając odnośny link opt-out (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z nią bezpośrednio.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik może wykorzystywać informacje dostarczone przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Za pomocą tych usług możesz zarządzać preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel w związku z tym zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów w uzupełnieniu informacji zawartych w tym dokumencie.

UCHWYT DO PRZETWARZANIA DANYCH
Wszystko Moto przez Eliggi Umberto - Via Ennio Visca 55 - 00048 Nettuno (Włochy) - Pi 00383871001

Adres e-mail właściciela: info@motointercom.eu

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych w Motointercom.eu nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie szczególne odniesienia do plików cookie i systemówśledzenie zainstalowane przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na Cookies, Użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z Administratorem danych, jeśli chce on uzyskać dalsze informacje dotyczące wykorzystania plików Cookies przez MOTOINTERCOM.EU.

DEFINICJE I REFERENCJE PRAWNE
DANE OSOBISTE (LUB DANE)
Stanowi ona dane osobowe wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

DANE WYKORZYSTANIA
Informacje te są gromadzone automatycznie przez MOTOINTERCOM.EU (również z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z MOTOINTERCOM.EU), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika, który łączy się z MOTOINTERCOM.EU, adresy w Identyfikator URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący status odpowiedzi z serwera (dobra kolejność, błąd itp. .) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i system operacyjny używany przez odwiedzającegore, różne czasowe konotacje wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy, które zostały zastosowane w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji stron, z którymi się konsultowano, do parametrów związanych z systemem operacyjnym i Środowisko IT użytkownika.

USER
Osoba korzystająca z MOTOINTERCOM.EU, która, o ile nie wskazano inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

ZAINTERESOWANY
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE (LUB ODPOWIEDZIALNY)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Właściciela, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

UCHWYT LECZENIA (LUB UCHWYT)
Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z operacją i użycie MOTOINTERCOM.EU. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem MOTOINTERCOM.EU (All Moto of Eliggi Umberto).

MOTOINTERCOM.EU (ANI TEJ APLIKACJA)
Sprzęt lub narzędzie programowe, dzięki któremu gromadzone i przetwarzane są DsUżytkownicy prywatni.

SERVICE
Usługa świadczona przez MOTOINTERCOM.EU zdefiniowana w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.

UNIA EUROPEJSKA (LUB UE)
O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie zostaną rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

COOKIES
Mała część danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.

WIDEO
Zapewnia dostęp do filmów przesłanych przez użytkownika oraz do tych, w których zostały oznaczone.

REFERENCJE PRAWNE
Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy. 95/46 / WE, a także przepisy dyrektywy 2002/58 / WE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136 / WE, dotyczące plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist