Snel contact
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

Patroon overeenkomst tussen intercom apparaat Scala rider G4 en Schuberth SRC System

Voor een overeenkomstScala Rider®G4eenSchuberthSRC-SystemVolg deonderstaande instructies:

Indien een van de tweeapparaten(G4 ofSRCS)uitgeschakeld,draaiendruken vasthouden van desleutelmobieltotdat delichtblauwknippert drie keer.

 

Schuberth src system bottone accensione

 

Beveiligendat beide apparatennuknippert langzaamin het blauw.

OpG4, Kieseen beschikbaar kanaaldat u wilt gebruikenvoorwedstrijdSRC-System(CHANNEL "A "ofCHANNEL "B ").


Cardo scala rider G4 abbinamento con schuberth src system

 

OpG4,houdt ude CHANNEL-knopgekozen ("A" of"B")ten minste zesseconden ingedrukt, totlichtblauw of roodeenheidknippertsnelAan te geven dat hetin de koppelingsmodusIntercom.(Zie de tabelvoor het koppelenLEDvoor elk kanaal).

 

Interfono schuberth src system comando canali interfono

 

schema di abbinamento interfono cardo g4 con schubert src

Herhaal de stappen3-4 voordeSRC-System.
In een paar seconden, Beide apparatentoneneen gestagegedurende twee seconden, Wat aangeeftzijzijn nu verbonden,aangesloten enklaar voor gebruik.
Binnen een paar seconden,beide headsetseen gestagetwee
secondenaangeeft datde twee headsetszijn nu verbonden,aangesloten enklaar voor gebruik.

OPMERKING: Als deKoppelen proces is nietbinnen tweeminuten, deG4eenterug te keren naar stand-bymodus

 

Oorsprong Cardosystems.com

Product added to wishlist