Snel contact
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

COOKIEBELEID VAN MOTOINTERCOM.EU
Cookies bestaan ​​uit delen van de code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen bij het leveren van de Service volgens de beschreven doeleinden. Sommige doeleinden van de installatie van cookies kunnen ook de toestemming van de Gebruiker vereisen.

Wanneer de installatie van cookies is gebaseerd op toestemming, kan deze toestemming op elk gewenst moment worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

TECHNISCHE COOKIES EN AGGREGAATSTATISTIEKEN
ACTIVITEITEN STRIKT NOODZAKELIJK OM TE WERKEN
MOTOINTERCOM.EU gebruikt cookies om de gebruikerssessie op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van MOTOINTERCOM.EU, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

BESPAREN VAN ACTIVITEITEN VAN VOORKEUREN, OPTIMALISATIE EN STATISTIEKEN
MOTOINTERCOM.EU gebruikt cookies om uw surfvoorkeuren op te slaan en de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld die voor het instellen van de taal en valuta of voor het beheer van statistieken door de eigenaar van de site.

ANDERE SOORTEN COOKIES OF INSTRUMENTEN VAN DERDEN DIE HEN KUNNEN INSTALLEREN
Sommige van de onderstaande services verzamelen verzamel- en anonieme statistieken en behoeven mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen dit nietro wordt beheerd door de Eigenaar - afhankelijk van wat wordt beschreven - zonder de hulp van derden.

Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten waren die door derden werden beheerd, zouden deze - naast hetgeen is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de eigenaar - traceeractiviteiten van de gebruiker kunnen uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie is het raadzaam om het privacybeleid van de vermelde diensten te raadplegen.

COMMERCIËLE AFFILIATIE
Met dit type service kan MOTOINTERCOM.EU advertenties weergeven voor producten of services die worden aangeboden door derden. De advertenties kunnen worden bekeken in de vorm van advertentielinks als banners in verschillende grafische vormen.
De klik op het pictogram of op de banner die op MOTOINTERCOM.EU wordt gepubliceerd, wordt opgespoord door de derde hieronder vermelde services en worden gedeeld met MOTOINTERCOM.EU.
Als u wilt weten welke gegevens worden verzameld, raadpleegt u het privacybeleid van elke service.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerking: Raadpleeg het privacybeleid van TradeTracker - Privacybeleid.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, gegevens die tijdens het gebruik van de service worden gecommuniceerd, gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service en video.

INTERACTIE MET SOCIAAL NETWERK EN EXTERNE PLATFORMEN
Dit type services maakt effet mogelijkom te communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms, rechtstreeks vanuit de MOTOINTERCOM.EU-pagina's.
De interacties en informatie verkregen door MOTOINTERCOM.EU zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
Als een interactieservice met sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina's waarin deze is geïnstalleerd.

+1 KNOP EN SOCIALE WIDGETS VAN GOOGLE + (GOOGLE INC.)
De + 1-knop en Google+ sociale widgets zijn services voor interactie met het Google+ sociale netwerk, aangeboden door Google Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.

KNOP I LIKE AND SOCIAL WIDGETS OF FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
De "Vind ik leuk" -knop en Facebook sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.

TWITERTOETS EN TWITTER'S SOCIALE WIDGETS (TWITTER, INC.)
De Tweet-knop en sociale widgets van Twitter zijn interactiediensten met het sociale netwerk van Twitter, geleverd door Twitter, Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.

"PIN IT" -toets en PINTEREST SOCIALE WIDGETS (PINTEREST)
De "Pin it" knop en Pinterest sociale widgets zijn diensten van interactie met het Pinterest-platform, aangeboden door Pinterest Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.

KNOPPEN EN SOCIALE WIDGETS VAN LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
De knop en de sociale widgets van LinkedIn zijn interactiediensten met het sociale netwerk Linkedin, aangeboden door LinkedIn Corporation.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.

STATISTIEKEN
Met de services in dit gedeelte kan de Data Controller verkeersgegevens bewaken en analyseren en worden ze gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van MOTOINTERCOM.EU te evalueren, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere diensten die door Google zijn ontwikkeld.
Google kan Persoonlijke gegevens gebruiken om de eigen advertenties te contextualiseren en te personaliserenadvertentienetwerk.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Afmelden. Persoon houdt zich aan het privacyschild.

WEERGAVE VAN INHOUD VANUIT EXTERNE PLATFORMEN
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van MOTOINTERCOM.EU bekijken en ermee communiceren.
In het geval dat een service van dit type is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina's waarin deze is geïnstalleerd.

WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram is een beeldvisualisatieservice beheerd door Instagram, Inc. waarmee MOTOINTERCOM.EU dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.

HOE KAN IK DE TOESTEMMING VOOR COOKIE INSTALLEREN UITDRUKKEN?
Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en voorkomen dat derden bijvoorbeeld kunnen installeren. Via de voorkeuren van de browser is het ook mogelijk om de cookies te verwijderen die in het verleden zijn geïnstalleerd, inclusief de cookie waarin het mogelijk is om de toestemming voor de installatie van cookies van een deel op te slaan.en van deze site. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn eigen instellingen beheren en de toestemming intrekken door de relatieve opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met hem op te nemen.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Gebruiker de informatie gebruiken die wordt aangeboden door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met deze services kunt u trackingvoorkeuren van de meeste advertentietools beheren. De Eigenaar adviseert daarom Gebruikers om deze bronnen te gebruiken naast de informatie in dit document.

GEGEVENSVERWERKENDE HOUDER
All Moto door Eliggi Umberto - Via Ennio Visca 55 - 00048 Nettuno (Italië) - Pi 00383871001

E-mailadres van de eigenaar: [email protected]

Aangezien de installatie van cookies en andere volgsystemen die worden beheerd door derden via de services die worden gebruikt binnen Motointercom.eu, technisch niet kan worden gecontroleerd door de eigenaar, is er een specifieke verwijzing naar cookies en systemende tracing geïnstalleerd door derden moet als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen van diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van de identificatie van de technologieën op basis van cookies, wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking als hij / zij nadere informatie wenst over het gebruik van de cookies door MOTOINTERCOM.EU.

DEFINITIES EN WETTELIJKE VERWIJZINGEN
PERSOONSGEGEVENS (OF GEGEVENS)
Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.

GEGEVENS VAN GEBRUIK
Deze informatie wordt automatisch verzameld via MOTOINTERCOM.EU (ook van toepassingen van derden die zijn geïntegreerd in MOTOINTERCOM.EU), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruiker worden gebruikt en verbinding maken met MOTOINTERCOM.EU, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goede volgorde, fout, enzovoort). .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruiktopnieuw, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd besteed aan elke pagina) en de details betreffende de route gevolgd binnen de Toepassing, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, naar de parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en De IT-omgeving van de gebruiker.

USER
De persoon die MOTOINTERCOM.EU gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de belanghebbende.

INTERESSE
De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING (OF VERANTWOORDELIJK)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

HOUDER VAN BEHANDELING (OF HOUDER)
De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de goedgekeurde instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen in verband met de operatie en gebruik van MOTOINTERCOM.EU. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van MOTOINTERCOM.EU (All Moto of Eliggi Umberto).

MOTOINTERCOM.EU (OF DEZE APPLICATIE)
De hardware of softwaretool waarmee de DS worden verzameld en verwerktPersoonlijke gebruikers.

SERVICE
De Service aangeboden door MOTOINTERCOM.EU zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site / applicatie.

EUROPESE UNIE (OF EU)
Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

COOKIES
Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

VIDEO
Biedt toegang tot video's die de gebruiker heeft geüpload en tot die waarin ze zijn getagd.

JURIDISCHE REFERENTIES
Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld ter naleving van de verplichtingen op grond van art. 10 van de richtlijn n. 95/46 / EG, evenals de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG, zoals bijgewerkt bij Richtlijn 2009/136 / EG, betreffende cookies.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist