Snel contact
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

Juridische opmerkingen:

INFORMATIE krachtens art. 13 van wetsdecreet nr.. n. 196 van 30 juni 2003.

Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2006 (Code voor de bescherming van persoonsgegevens) de regel met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dat wil zeggen elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, uitgevoerd met of zonder de hulp van elektronische of geautomatiseerde , met betrekking tot het verzamelen, opslaan, vastleggen, ordenen, uitwerking, wijziging, distributie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, het blokkeren, communicatie, verspreiding, en schrapping van alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of vereniging, geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke, zelfs niet indirect, door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.

Ter uitvoering van hetzelfde Wetboek, en met name op grond van artikel 13 van dezelfde (informatief) als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, Umberto Eliggi informeert u als volgt.

1. De aard van deze informatie

1,1Deze informatie heeft betrekking op de behandeling voor de inzameling en latere bewerkingen die worden uitgevoerd op zowel de persoonlijke gegevens van bezoekers surfen op de pagina's van de site www.motointercom.it zowel de datadat het spontaan die door gebruikers van de website gebruik van de tools van informatie aanvraag via het contactformulier en e-mailberichten.

1,2De verwerking van persoonsgegevens volgen principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de vrijheid van de gebruiker, dat van de behandeling.

2. Soorten verwerkte gegevens

2,1Navigatiegegevens. Door het bezoeken van en browsen op de site registreert automatisch de volgende gegevens die niet kunnen op geen enkele manier identificeren van de gebruiker:

 • Internet domein en IP-protocol
 • type browser en het besturingssysteem van de gebruikte computer
 • datum, tijd en duur van de site
 • bekeken pagina's
 • Een zoekmachine waarmee u naar onze site

2,2Gegevens van het vrijwillig door de gebruiker. De persoonlijke en / of bedrijf dat de gebruiker in de vorm komt op de site www.motointercom.it

2,3Datacommunicatie derden

Het kan gebeuren dat het bedrijf Eliggi Umberto moet persoonsgegevens van derden rechtstreeks medegedeeld de gebruikers dittaEliggi Umberto bijvoorbeeld verwerken in het geval de gebruiker een product gekocht worden verzonden naar een of wanneer het voorwerp dat overeenkomt met de prijsvoor de aankoop van het product verschilt van de persoon aan wie het is bestemd, of wanneer een gebruiker deelt een vriend over een dienst ricamiericamo.com.

Bij deze gelegenheden, zal het bedrijf Umberto Eliggi zorg ervoor dat de informatie die door derden te leveren. 13, D. Besluit 196/2003 als in het geheugen van uw gegevens, maar het blijft aan de gebruiker alle lasten van het verkrijgen van de toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben voordat de communicatie van het bedrijf Umberto Eliggi en om u te informeren over dit Privacy Policy. Jij, in feite, is de enige die verantwoordelijk is voor de communicatie van informatie en gegevens aan derden, zonder hun toestemming of hun mogelijke misbruik of illegaal. Houd er rekening mee dat de toestemming van een derde niet vereist wanneer de gegevens worden door de Eliggi Umberto voor het sluiten van de overeenkomst ten behoeve van derde.

3. De eigenaar van de

3,1De eigenaar van de gegevens die door de belanghebbende is Eliggi Umberto Via Ennio Visca 55

00048 Nettuno Rome. BTW 00383871001 C.Fisc LGGMRT64S18H501F Tel 069854933

4. Doelstellingen van de behandeling

4,1Voor alle gebruikers van de site.

De verwerking van de gegevens op een generieke (c.d. navigatiegegevens, zoals bijvoorbeeld wordt anonieme gegevens van bezoeken) worden gemaakt als gevolg van automatische verzameling om:

 • beoordelen en de toegang tot de site: deze collectie maakt het monitoren van de site en laat u toe te verbeteren aangeboden dienst;
 • verkrijgen anonieme statistieken op het terrein gebruik;
 • verantwoordelijk voor het vaststellen van onwettige alleen als uitdrukkelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten.

4,2Voor gebruikers die zich aanmelden op de site.

Naast de hierboven beschreven doeleinden worden de gegevens over gebruikers die registreren op de site worden verwerkt om:

 • en de diensten op verzoek van de gebruiker;
 • informatie te verstrekken en / of stuur de communicatie over de gevraagde diensten;
 • administratieve en boekhoudkundige procedures vereist door de wet na de ondertekening van contracten.

4,3Als de geregistreerde gebruiker toestemming heeft gegeven door het selecteren van de "nieuwsbrief" in de registratie, worden de gegevens verwerkt om:

 • controleren of de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden ook het aanbieden van after-sales service;
 • reclame te sturen van promotionele aard ook met betrekking tot producten en diensten;
 • voldoen aanmarktonderzoeken en statistieken

5. Modaliteiten voor de behandeling

5,1Uw gegevens worden verwerkt in volledige overeenstemming met de Code inzake de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, relevant en niet buitensporig, met de hand, computer of elektronisch. In het bijzonder zal de verwerking van persoonsgegevens worden dat de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor zij opgevraagd werden.

5,2Specifieke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen, zoals vereist door de wet.

5,3De verwerking van persoonsgegevens in verband met de webdiensten van deze site zijn alleen door personeel verwerking door de eigenaar of door de werknemers voor incidenteel onderhoud van het externe systeem in dienst van de Eigenaar.

6. Optionele of verplichte mededeling van gegevens

6,1Het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk bij verschillende gelegenheden verzamelen die nodig zijn voor toepassing daarvan of optionele verbonden.

6,2U bent natuurlijk vrij om te kiezen of u persoonlijke informatie te verstrekken, plaatsen ze in de juiste registratieformulieren. Het gebrek aan gegevens of ontkenningtoestemming om hun behandeling kan het onmogelijk maken om de registratie te verkrijgen en dus de service die u te vragen.

7. Communicatie en verspreiding

7,1Persoonlijke informatie kan worden verstrekt aan degenen die werken onder het rechtstreekse gezag van de eigenaar.

7,2Persoonlijke gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, behalve activiteiten die diensten met betrekking tot computers, aan derden die data-analyse uit te voeren voor statistische doeleinden aan derden die betrokken zijn bij het transport / verzending te bieden. In ieder geval worden de gegevens gerapporteerd binnen de grenzen van de doeleinden van de verwerking hierboven beschreven. Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan professionele voor de vervulling van regelgevende en fiscale verband met de werkzaamheden. Deze mededeling kan worden gedaan aan personen in het hele land, hetzij aan personen in het buitenland in landen buiten de Europese Unie of buiten hetzelfde. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de site door de eigenaar en onder zijn toezicht. Er worden geen persoonlijke gegevens van een web service zal worden verspreid.

8. Rechten van

8,1En 'je faculteit om de rechten uit hoofde van art. 7van de Code met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, hierna volledig aangeduid door het sturen van een verzoek om Eliggi Umberto waarvan de verwerking verantwoordelijke, op het hierboven vermelde adres, of per fax naar het nummer daarin of per e-mail aangegeven op info [ at] motointercom.it

"Wetsdecreet No.196/2003

Artikel 7 - Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten

1.Het 'heeft het recht om bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over hem, zelfs als nog niet geregistreerd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.

2. U heeft het recht op de volgende informatie:

1. de oorsprong van de persoonsgegevens;
2. de doeleinden en methoden van behandeling;
3. de toegepaste logica in geval van behandeling met elektronische instrumenten;
4. de identiteit van de eigenaar, manager en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, paragraaf 2;
5. de onderwerpen of categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger in de staat, beheerders of agenten.

3. U hebt het recht te verkrijgen:

1. bijwerking, de rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;

2. de annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren vanvan gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van de gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt;

3. de verklaring dat de in letters a) en b), zijn aangemeld, zoals ook met betrekking tot de inhoud, aan degenen tot wie de gegevens werden meegedeeld of verspreid, tenzij dit vereiste onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een kennelijk onevenredige met het beschermde recht.

4. U heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:

1. om legitieme redenen om de verwerking van persoonsgegevens, relevant voor inzameling doeleinden;

2. met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclame materialen of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. "

 

Alle Motorfiets Eliggi Umberto Via Ennio Visca 55 00048 Neptunus RM

MotointercoM.it MotointercoM.eu Scootershop.it Motoit.it Bikescom.it

Product added to wishlist