A MOTOINTERCOM.EU ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MOTOINTERCOM.EU személyes adatokat gyűjt a Felhasználóitól.

A felhasználókra különböző szintű védelem vonatkozhat. Egyes felhasználók ezért kiváló védelmet élveznek. A biztonsági szabályzatokról további információ az Alkalmazhatóság részben található.

ADATKEZELÉS TARTÓS

Eliggi Umberto összes motorkerékpárja, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno adószám: 00383871001

A tulajdonos kapcsolatfelvételi e-mail címe: info@motointercom.eu

GYŰJTETT ADATOK TÍPUSAI

A MOTOINTERCOM.EU által önállóan vagy harmadik feleken keresztül gyűjtött Személyes adatok között találhatók: Cookie-k, Használati adatok, e-mailek, Videók és a szolgáltatás használata során közölt adatok.

Az egyes gyűjtött adatok típusairól a jelen adatvédelmi szabályzat erre vonatkozó részei, vagy az adatok gyűjtése előtt megjelenő speciális tájékoztató szövegek találhatók. Személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhat, vagy a Használati adatok esetében automatikusan gyűjthető a MOTOINTERCOM.EU használata során.

Eltérő rendelkezés hiányában a MOTOINTERCOM.EU által kért összes adat kötelező. Ha a Felhasználó megtagadja ezek közlését, előfordulhat, hogy a MOTOINTERCOM.EU lehetetlenné teszi a Szolgáltatás nyújtását. Azokban az esetekben, amikor a MOTOINTERCOM.EU egyes Adatokat nem kötelezőnek jelöl meg, a Felhasználók szabadon tartózkodhatnak az ilyen Adatok közlésétől anélkül, hogy ez bármilyen hatással lenne a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére.

Javasoljuk, hogy azon felhasználóknak, akiknek kétségeik vannak a kötelező adatok megadásával kapcsolatban, forduljanak a tulajdonoshoz. A MOTOINTERCOM.EU vagy a MOTOINTERCOM.EU által igénybe vett harmadik fél által igénybe vett szolgáltatások tulajdonosai által a Cookie-k - vagy egyéb nyomkövető eszközök - eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználó által kért Szolgáltatás nyújtása, valamint a a jelen dokumentumban és a cookie-kra vonatkozó szabályzatban leírt további célokra, ha elérhető.

A Felhasználó felelősséget vállal a MOTOINTERCOM.EU-n keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik felek Személyes adataiért, és garantálja, hogy jogában áll ezeket közölni vagy terjeszteni, mentesítve a Tulajdonost harmadik személyekkel szembeni felelősség alól.

AZ GYŰJTETT ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE

A KEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket, hogy megakadályozza a Személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, módosítást vagy megsemmisülést. Az adatkezelés informatikai és/vagy telematikai eszközökkel, a megjelölt célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési módszerekkel és logikával történik. Az Adatkezelőn kívül bizonyos esetekben a MOTOINTERCOM.EU szervezésében érintett egyéb alanyok (adminisztratív, kereskedelmi, marketing, jogi, rendszergazdák) vagy külső alanyok (például harmadik fél műszaki szolgáltatók, postai futárok) is előfordulhatnak. hozzáférhetnek az Adatokhoz. , tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek), szükség esetén az Adatkezelő által Adatfeldolgozónak is kinevezett. Az Adatkezelők frissített listája bármikor kérhető az Adatkezelőtől.

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat akkor kezeli, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

• a Felhasználó egy vagy több konkrét célhoz hozzájárult; Megjegyzés: egyes joghatóságokban az Adatkezelő felhatalmazást kaphat személyes adatok feldolgozására a Felhasználó hozzájárulása vagy az alábbiakban meghatározott egyéb jogalapok nélkül, mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik ("opt-out") az ilyen kezelés ellen. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Személyes adatok feldolgozását a személyes adatok védelméről szóló európai jogszabályok szabályozzák;

• a feldolgozás a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és/vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;

• az adatkezelés az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

• az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges;

• az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Mindenesetre mindig lehet kérni az Adatkezelőtől az egyes kezelések konkrét jogalapjának tisztázását, és különösen annak pontosítását, hogy az adatkezelés jogszabályon alapul, szerződésben meghatározott vagy szerződéskötéshez szükséges-e.

HELY

Az Adatok kezelése az Adatkezelő üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak. További információért forduljon a tulajdonoshoz. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó tartózkodási helyétől eltérő országba továbbíthatók. Az adatkezelés helyére vonatkozó további információkért a Felhasználó a Személyes adatok kezelésének részleteiről szóló részben tájékozódhat.

Magasabb szintű védelem esetén a Felhasználónak joga van tájékoztatást kapni az Adatok Európai Unión kívülre vagy nemzetközi közjogi vagy két vagy több országból álló nemzetközi szervezet részére történő továbbításának jogalapjáról, mint pl. UN, valamint az Adatkezelő által az adatok védelme érdekében meghozott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban Ha a fent leírt továbbítások valamelyike megtörténik, a Felhasználó a jelen dokumentum megfelelő szakaszaira hivatkozhat, vagy az Adatkezelőtől felvilágosítást kérhet a kapcsolatfelvétel útján. a nyitásnál feltüntetett részleteken.

TÁROLÁSI IDŐ

Az adatokat az adatgyűjtés céljaihoz szükséges ideig kezeljük és tároljuk.

Ebből kifolyólag:

• A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos célból gyűjtött Személyes adatokat a jelen szerződés teljesítésének befejezéséig megőrizzük.

• Az Adatkezelő jogos érdekének tulajdonítható célból gyűjtött személyes adatokat az érdek kielégítéséig megőrizzük. A Felhasználó az Adatkezelő által követett jogos érdekről további tájékoztatást kaphat jelen dokumentum megfelelő pontjaiban, vagy az Adatkezelőhöz fordulva.

Ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tovább is megőrizheti. Ezen túlmenően az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség vagy hatósági rendelkezés alapján a Személyes Adatokat huzamosabb ideig köteles megőrizni. A megőrzési időszak végén a személyes adatok törlésre kerülnek. Ezért ezen időszak lejártával a hozzáférési, törlési, helyesbítési jog és az adathordozhatósághoz való jog már nem gyakorolható.

AZ GYŰJTETT ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A Felhasználói adatokat azért gyűjtjük, hogy a Tulajdonos szolgáltatásait nyújthassa, valamint a következő célokra: Statisztikák, Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal, Kereskedelmi kapcsolat, Platform és hosting szolgáltatások, Kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése, Tartalom megjelenítése külső platformok, fizetéskezelés és interakció élő chat-platformokkal.

Az adatkezelés céljaira és az egyes célok szempontjából konkrétan releváns Személyes adatokra vonatkozó további részletes információk megszerzéséhez a Felhasználó a jelen dokumentum vonatkozó részeiben tájékozódhat.

RÉSZLETEK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A személyes adatok gyűjtése az alábbi célokra és az alábbi szolgáltatások igénybevételével történik:

KAPCSOLATOK KEZELÉSE ÉS ÜZENETEK KÜLDÉSE

Kommunikáció a MOTOINTERCOM.EU-val (e-mailben, telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapon)

Ha az érintett e-mailben, telefonon vagy a kapcsolatfelvételi űrlap használatával keresi meg ügyfélszolgálatunkat, akkor olyan személyes adatokat rögzíthetünk, mint a név, postacím, telefonszám és/vagy e-mail cím. Ezeket az adatokat az ügyfélszolgálati munkatársak csak a cégen belül tárolt és felhasznált és feldolgozott ügyféladatokkal vetik össze. Ezzel összefüggésben hozzáférhetünk az érintett ügyfélfiókjához a szükséges segítségnyújtás érdekében.

FIZETÉSKEZELÉS

A fizetéskezelési szolgáltatások lehetővé teszik a MOTOINTERCOM.EU számára, hogy hitelkártyával, banki átutalással vagy egyéb eszközökkel feldolgozza a fizetéseket. A fizetéshez használt adatokat közvetlenül a megkeresett fizetési szolgáltató szerzi be, anélkül, hogy a MOTOINTERCOM.EU azokat bármilyen módon feldolgozná. Ezen szolgáltatások némelyike lehetővé teheti üzenetek ütemezett küldését is a Felhasználónak, például számlákat vagy fizetési értesítéseket tartalmazó e-maileket.

PAYPAL (PAYPAL)

A PayPal a PayPal Inc. által nyújtott fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy online fizetést hajtson végre.

Gyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.

A feldolgozás helye: Tekintse meg a Paypal adatvédelmi szabályzatát - https://www.paypal.com/privacy

NEXI.IT

A NEXI.IT által biztosított NEXI fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára az online fizetést.

Gyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.

Feldolgozás helye: Tekintse meg a NEXI.IT adatvédelmi szabályzatát - https://www.nexi.it/privacy.html

INTERAKCIÓ SZOCIÁLIS HÁLÓKKAL ÉS KÜLSŐ PLATFORMOKKKAL

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül a MOTOINTERCOM.EU oldalairól. A MOTOINTERCOM.EU által megszerzett interakciókra és információkra minden esetben a Felhasználó adatvédelmi beállításai vonatkoznak az egyes közösségi hálózatokra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a közösségi hálózatokkal interakciós szolgáltatást telepítenek, akkor is előfordulhat, hogy még akkor is, ha a Felhasználó nem használja a szolgáltatást, az azokkal az oldalakkal kapcsolatos forgalmi adatokat gyűjt, amelyekre telepítve van.

+1 GOMB ÉS GOOGLE + KÖZÖSSÉGI MINŐSÉGEK (GOOGLE INC.)

A +1 gomb és a Google+ közösségi modulok interakciós szolgáltatások a Google+ közösségi hálózattal, amelyet a Google Inc. biztosít.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

Feldolgozás helye: Egyesült Államok – https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ Az adatvédelmi pajzshoz csatlakozva.

Facebook Facebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, California 94304, USA

A Facebook adatvédelmével kapcsolatos minden információ itt található: https://it-it.facebook.com/about/privacy/

A Facebook csatlakozott az EU-USA Privacy Shield-hez: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Twitter Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USA. A Twitter adatvédelmével kapcsolatos összes információ itt található: https://twitter.com/privacy

A Twitter csatlakozott az EU-USA Privacy Shield-hez: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Pinterest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország. A Pinterest adatvédelemmel kapcsolatos összes információ itt található: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Youtube YouTube LLC, 901 Cherry Ave.,

San Bruno, CA 94066, USA A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos összes információ itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=d

PLATFORM ÉS HOSTING SZOLGÁLTATÁSOK

Ezek a szolgáltatások a MOTOINTERCOM.EU kulcsfontosságú összetevőinek tárolására és üzemeltetésére szolgálnak, lehetővé téve a MOTOINTERCOM.EU egyetlen platformról történő szállítását. Ezek a platformok az eszközök széles skáláját biztosítják a Tulajdonos számára, mint például elemző eszközök, felhasználói regisztráció kezeléséhez, megjegyzések és adatbázis kezeléséhez, e-kereskedelemhez, fizetések feldolgozásához stb. Ezen eszközök használata személyes adatok gyűjtését és feldolgozását foglalja magában. E szolgáltatások egy része földrajzilag különböző helyeken található szervereken keresztül működik, ami megnehezíti a személyes adatok tárolási helyének pontos meghatározását.

PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)

A PrestaShop a PrestaShop SA által biztosított platform, amely lehetővé teszi a Tulajdonos számára az elektronikus kereskedelemnek szentelt webhely fejlesztését, üzemeltetését és üzemeltetését.

Gyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különféle típusú adatok.

Feldolgozás helye: Franciaország - https://www.prestashop.com/en/privacy-policy.

STATISZTIKA

Az ebben a részben található szolgáltatások lehetővé teszik az Adatkezelő számára a forgalmi adatok nyomon követését és elemzését, valamint a Felhasználói magatartás nyomon követését.

GOOGLE ADS : Ez a webhely a "Google Ads"-t használja, amely a Google Inc. ("Google") online hirdetési programja. A Google Ads egy konverziókövető eszköz, amely segít elemezni a webhelyünk látogatóinak tevékenységeit. Amint a felhasználó rákattint a Google által közzétett hirdetésre, egy konverziókövető cookie kerül a számítógépére. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, ezért nem használják őket személyazonosításra. Ezenkívül csak korlátozott érvényességük van. Ha a cookie aktív, akkor felismerjük, hogy a felhasználó Google hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra. Minden Google Ads-ügyfél más-más cookie-t kap. Ezért nincs lehetőség arra, hogy a cookie-k nyomon követhetők legyenek az Ads ügyfelei webhelyein. A konverziós sütik segítségével megszerzett információkat konverziós statisztikák készítésére használjuk fel. Így tudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott valamelyik hirdetésünkre, és akiket átirányítottak egy konverziókövetési címkét tartalmazó oldalra. Nem kapunk azonban olyan információt, amely lehetővé tenné az Ön személyes azonosítását. A feldolgozás a művészet alapján történik. 6. cikk (1) bekezdés, lett. f GDPR azon jogos érdekünkön alapul, hogy célzott hirdetéseket kínáljunk, és elemezzük az ilyen hirdetések hatását és hatékonyságát.

Az átláthatóság érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Google Címkekezelőt használjuk. Ez a Google címkekezelő eszköz nem gyűjt személyes adatokat, de megkönnyíti címkéink integrálását és kezelését. A címkék kis kódblokkok, amelyek segítségével többek között mérhető a látogatói forgalom és viselkedés, elemezhető az online hirdetések és közösségi csatornák hatása, a remarketing és a célzás az ügyfélszegmensek alapján személyre szabható, weboldalak publikálása, tesztelése és optimalizálása. A Google Címkekezelővel kapcsolatos további információkért keresse fel a https://www.google.com/intl/it/tagmanager/use-policy.html webhelyet.

A Google Inc. remarketing vagy "hasonló közönségek" funkciója: Ez a webhely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") remarketing vagy "hasonló közönségek" funkcióját használja. Ez a funkció a webhely látogatóinak viselkedésének és érdeklődésének elemzésére szolgál. A látogatók érdeklődése alapján a hirdetések létrehozásának alapját képező weboldal használatának elemzésére a Google cookie-kat használ. Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal látogatásainak és az oldal használatával kapcsolatos anonimizált adatok rögzítését. Ily módon a webhely látogatóinak személyes adatai nem kerülnek tárolásra. Ha a felhasználó ezt követően felkeresi a Google Display Hálózat egy másik webhelyét, akkor olyan hirdetések jelennek meg számára, amelyek nagy valószínűséggel olyan termékekre és információkra vonatkoznak, amelyeket korábban már megtekintett. Szükség esetén a felhasználói adatokat az Egyesült Államokba is továbbítják. Az Egyesült Államokba történő adattovábbítással kapcsolatban az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot adott ki. A feldolgozás a művészet alapján történik. 6. cikk (1) bekezdés, lett. f) pontja alapján, azon jogos érdekünk alapján, hogy a webhely látogatói számára célzott hirdetéseket kínáljunk a szolgáltató webhelyének látogatóinak érdekei alapján személyre szabott hirdetések megjelenítésével, amikor a Google Display Hálózat más webhelyeit látogatják. A felhasználónak jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen jellegű kezelése ellen a cikk értelmében. 6. cikk (1) bekezdés, lett. f a GDPR. Ehhez lehetőség van arra, hogy a Google cookie-k használatát véglegesen letiltja az alábbi linken található oldalon található bővítmény letöltésével és telepítésével: https://support.google.com/ads/answer/7395996 ?hl = azt

Alternatív megoldásként lehetőség van a harmadik féltől származó cookie-k letiltására úgy, hogy felkeresi a Network Advertising Initiative deaktiválási oldalát a https://www.networkadvertising.org/choices/ címen, és követi az ott említett további utasításokat a hozzájárulás megtagadására (opt-out). A Google remarketing funkciójáról és adatvédelmi tájékoztatójáról részletesebb információ a következő weboldalon található: https://www.google.com/privacy/ads/

GOOGLE ANALYTICS : ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" használ, azaz a felhasználó számítógépére mentett szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely számára, hogy elemezze, hogyan használják a felhasználók a webhelyet. A cookie által generált, a felhasználó által a weboldalhasználattal kapcsolatos információk általában a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, ahol elmentik azokat. Ha ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválva van, akkor a felhasználó IP-címe az Európai Unió tagállamainak vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozó országok területén belül csonkolásra kerül. Csak kivételes esetekben kerül átadásra a teljes IP-cím először a Google egyesült államokbeli szerverére, ahol azt később csonkolják. A Google a jelen weboldal üzemeltetője nevében az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a felhasználó által az oldalhasználatot, jelentéseket állítson össze a webhely aktivitásáról, és egyéb, a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem lesz társítva a Google által tárolt egyéb adatokkal. Az érdekelt félnek joga van megakadályozni a cookie-k tárolását a böngészőjének megfelelő beállításával; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ezzel nem lehet teljes mértékben kihasználni a webhely összes funkcióját. Az érdeklődő a weboldal használatáról (beleértve az IP-címet is) a sütik által generált adatok megszerzéséhez és a Google általi feldolgozásához a hozzájárulását a https: // tools linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével is megtagadhatja. .google.com / dlpage / gaoptout? hl = it. Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics gyűjtse adatait. Ebben az esetben a felhasználó eszközén egy letiltási süti kerül tárolásra, amely megakadályozza a Google Analytics rendszeren keresztüli adatgyűjtést a jövőben, amikor meglátogatja ezt az oldalt: A Google Analytics letiltása

GOOGLE MARKETING PLATFORM (a DoubleClick by Google verziója): Ez a webhely továbbra is a Google Campaign Manager online marketingeszközét használja. A Campaign Manager cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítésére, a kampányteljesítmény-jelentések javítására, vagy annak megakadályozására, hogy egy felhasználó többször is lássa ugyanazokat a hirdetéseket. A Google cookie-azonosítót használ annak nyomon követésére, hogy mely hirdetések melyik böngészőben jelennek meg, így megakadályozza, hogy egynél többször jelenjenek meg. Ezenkívül a Campaign Manager cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekkel kapcsolatos konverziók összegyűjtésére. Ez az eset áll fenn például, amikor a felhasználó meglát egy Campaign Manager-hirdetést, majd ugyanazzal a böngészővel felkeresi a hirdető webhelyét, és vásárol belőle valamit. A Google szerint a Campaign Manager cookie-k nem tartalmaznak semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően böngészője automatikusan közvetlenül csatlakozik a Google szerveréhez. Nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért ismereteink alapján tájékoztatjuk: A Campaign Manager integrációja révén a Google megkapja tőlünk az Ön által hívott információkat. weboldalunk releváns részére, vagy kattintson egy hirdetésre. Ha regisztrált egy Google-szolgáltatásba, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához. Még ha nincs is regisztrálva a Google-nál, vagy nincs bejelentkezve, a szolgáltató megkeresheti és tárolhatja az Ön IP-címét. Ezenkívül a használt Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, ha Ön műveleteket hajt végre a webhelyünkön, miután a Campaign Manageren (konverziókövetés) keresztül felkereste vagy rákattintott valamelyik megjelenítő/hirdetési videónkra a Google-on vagy egy másik platformon. . A Campaign Manager ezt a cookie-t arra használja, hogy megértse a webhelyeinken Ön által interakcióba vett tartalmat, hogy később célzott hirdetéseket küldhessen Önnek.

Számos módon akadályozhatja meg a megfigyelési folyamatban való részvételt:

a) a böngészőszoftver megfelelő beállításával, különösen a harmadik féltől származó cookie-k törlésével, hogy megakadályozzák a harmadik féltől származó hirdetések fogadását;

b) a konverziókövető cookie-k letiltása, a böngésző beállítása úgy, hogy blokkolja a googleadservices.com domain (https://www.google.de/settings/ads) cookie-jait, ahol ez a beállítás törlődik, ha törli a cookie-kat;

c) az „A hirdetésekről” önszabályozási kampányban részt vevő szolgáltatók érdeklődésen alapuló hirdetéseinek deaktiválásával a http://www.aboutads.info/choices linken keresztül, amelynél ez a beállítás törlődik a cookie-k törlése;

d) a Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészők végleges deaktiválásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin link alatt Továbbá megakadályozható, hogy a Google begyűjtse a cookie-k által generált információkat a használatról. oldalról, valamint ezen információk Google általi feldolgozásáról a https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=it „Beállítások nézet” alatt elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével. Campaign Manager deaktiválási bővítmény ".

A Google marketingplatformjával kapcsolatos további információkért látogasson el a https://marketingplatform.google.com/about/ oldalra, a Google általános adatvédelmi irányelveiért pedig látogasson el a https://www.google.de/intl/de/ policy/privacy weboldalra. Alternatív megoldásként felkeresheti a Network Advertising Initiative (NAI) webhelyét a http://www.networkadvertising.org címen, amelyet a Google benyújtott az EU-US Privacy Shield-hez, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

GOOGLE TÉRKÉP : az „Üzlet keresése” funkció biztosításához mellékeljük a Google Maps szolgáltatás térképeit (harmadik félként) a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Az általunk használt Google Maps változatban az IP-cím és az irányítószám vagy a hely kivételével semmilyen személyes adat nem kerül továbbításra a Google felé. A Tutto Moto by Eliggi Umberto (motointercom.eu) nincs hatással erre az adatátvitelre. A Google Maps használata az online kínálatunk tetszetős bemutatását és az online boltban megjelenített értékesítési pontok könnyű megtalálását szolgálja. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdésének lit. EU GDPR.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it.

YOUTUBE : Ez a webhely a YouTube, LLC cég funkcióját használja YouTube-videók beágyazásához. A YouTube a Google Inc. leányvállalata. A weboldalunkon található YouTube-videók iframe-ben történő megtekintéséhez aktiválva van a „További adatvédelmi mód” opció. A YouTube nem tárol információkat a webhely látogatóiról. Amint a felhasználó megnéz egy videót a weboldalunkon, az információ átkerül a YouTube-ra, amely elmenti azokat. A YouTube és a Google általi adatgyűjtésről és -felhasználásról, az ezzel kapcsolatos jogaidról és az Ön személyes adatai védelmének lehetőségeiről részletesebb tájékoztatást a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https : //www.youtube.com/ t/privacy.

TARTALOM MEGJELENÍTÉSE KÜLSŐ PLATFORMOKRÓL

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy közvetlenül a MOTOINTERCOM.EU oldalairól tekintse meg a külső platformokon tárolt tartalmakat, és kommunikáljon velük. Ilyen típusú szolgáltatás telepítése esetén előfordulhat, hogy ha a Felhasználók nem veszik igénybe a szolgáltatást, akkor is gyűjtenek forgalmi adatokat azokról az oldalakról, amelyekre telepítve van.

INSTAGRAM WIDGET (INSTAGRAM, INC.)

Az Instagram az Instagram, Inc. által kezelt képmegtekintési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a MOTOINTERCOM.EU számára, hogy ilyen tartalmat integráljon oldalaiba.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok. Feldolgozás helye: Egyesült Államok - https://help.instagram.com/519522125107875.

INFORMÁCIÓK A SÜTIKRE VONATKOZÓAN

A személyes adatok hozzáférhetővé tételének elmulasztásának következményei

Az érintett személyes adatainak kezelése az Európai Unióban hatályos RGPD rendelkezései szerint történik. Az érintett által megadott személyes adatokra a szerződés megkötéséhez van szükségünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy az érdeklődő személyes adatainak hiányában szolgáltatás megkötésére, nyújtására, illetve a megrendelt áru kiszállítására nincs lehetőség!

HARMADIK ORSZÁGOKBA VALÓ TOVÁBÍTÁS (GDPR 13. cikk + 14. cikk (1f) bekezdés)

A személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térség határain túli országba az alábbiakban leírtak szerint történik.

Azon vásárlók esetében, akik az EU-n/EGT-n kívüli országból adtak le rendelést webáruházunkban, a személyes adatok továbbítása a szerződés teljesítése érdekében megtörténik azon országokba, ahol a megrendelés keletkezett. amennyiben ez a megrendelés feldolgozásához szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

FELHASZNÁLÓI JOGOK

Az érdekelt fél jogai (az RGPD 13. cikkének (2b) bekezdése szerinti hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás)

Az érdekelt a törvény által védett jogait bármikor érvényesítheti. Alapvetően ezek a következő jogok:

hozzáférési jog (az RGPD 15. cikke);

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk);

elállási jog (RGPD 17. cikk);

az adatkezelés korlátozásának joga (az RGPD 18. cikke);

tiltakozás joga (GDPR 21. cikk);

adathordozhatósághoz való jog (RGPD 20. cikk).

Az érintett bármikor jogosult hozzáférni az általunk mentett személyes adataihoz. Jogában áll továbbá a személyes adatok helyesbítéséhez, zárolásához, vagy a kereskedelmi ügylet céljához szükséges adattárolástól függetlenül a törléséhez. A hozzáférési kérelemre az adatvédelem érdekében titkosított módban válaszolunk.

Annak érdekében, hogy bármikor mérlegelhessük az Ön adatainak blokkolását, ezeket az adatokat ellenőrzési célból egy blokkfájlban kell tárolni. Az érdeklődőnek jogában áll kérni az adatok törlését is, amennyiben jogszabályi archiválási kötelezettség nem áll fenn. Ilyen kötelezettség fennállása esetén az adatokat kérésre zároljuk. Az érdekelt félnek joga van a hozzájárulását módosítani vagy visszavonni a jövőre vonatkozó megfelelő közlemény megküldésével.

Természetesen továbbra is az Ön rendelkezésére állunk, hogy az érintetteket bármikor tájékoztassuk a tárolt személyes adatokról. Kérésre szívesen helyesbítjük vagy töröljük ezeket az adatokat, kivéve, ha ez valamilyen jogi kötelezettségbe ütközik. Az adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmet az alábbi címeken lehet benyújtani:

E-mail: privacy@motointercom.eu

Levél:

All Moto, Eliggi Umberto

Via Ennio Visca 55

00048 Neptun

Olaszország

Visszavonás joga (GDPR 13. cikk (2c) bekezdés)

Az érintett jogosult a részünkre adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni. További részletekért lásd az alábbi keretet: Tiltakozási jog a cikk alapján. A GDPR 21. cikke:

cikk szerinti tiltakozási jog. A GDPR 21

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.

Még abban az esetben is, ha a személyes adatok kezelése jogos érdekek érvényesítése érdekében történik, az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg sajátos helyzetéhez kapcsolódó olyan okok állnak fenn, amelyek az adatkezelés vitatásához vezetnek.

A tiltakozás eredményeként az érintett személyes adatainak kezelése tovább nem kerül, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn az érdekelt érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kezelés folytatására, vagy annak ellenőrzésére. , a jog gyakorlása vagy védelme bíróság előtt.

Ha személyes adatot a törvény rendelkezéseinek keretein belül direkt marketing célból is kezelnek, az érintett jogosult az adatkezelés ellen is tiltakozni.

Ha Ön tiltakozik az érintett személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ezeket a továbbiakban nem kezeljük e célból.

A kifogás a jövőbeli cselekvésekre vonatkozik. Az ilyen tiltakozást informálisan is ki lehet fejezni. A kifogást lehetőleg az illetékes fent megjelölt elérhetőségére kérjük.

Itt gyorsan és egyszerűen visszavonhatja az úgynevezett nyomkövető cookie-k használatához adott hozzájárulását, amelyet az internetes áruház látogatása során kapott.

Panasztétel joga a felügyeleti hatóságokhoz (GDPR 13. cikk (2d) bekezdés)

Ha az érintett nem elégedett az általunk benyújtott kérés feldolgozásával, jogában áll felvenni a kapcsolatot a fent megjelölt adatvédelmi tisztviselővel vagy az adott szövetségi állam/ország, illetve a székhelye szerinti szövetségi állam illetékes felügyeleti hatóságával. főhadiszállásunk.

Személyes adatok más célból történő feldolgozása (GDPR 13. cikk (3) bekezdés)

Cégünk elvileg nem biztosít ilyen kezelést.

Abban az esetben, ha személyes adatokat a fentiekben nem felsorolt célból kívánunk kezelni, erről a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előzetesen tájékoztatjuk az érdeklődőt.

Biztonságos adatátvitel

Adatait biztonságos SSL kapcsolattal védjük. Kulcshossz: RSA 4096 bit / 256 bit. A felhasználói adatok a használt böngésző funkcionalitása alapján titkosítva vannak.

A rendelési folyamat során minden adatot titkosítunk, mint például:

név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.;

kiválasztott fizetési mód;

hitelkártya- és számlaadatok.

Weboldalainkat és egyéb rendszereinket olyan technikai és szervezési intézkedésekkel is védjük, amelyek célja az érintett adatainak illetéktelen személyek általi elvesztése, megsemmisülése, hozzáférése, módosítása vagy nyilvánosságra hozatala elleni küzdelem.

Adatvédelmi irányelveink módosítása

Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink változása esetén (például új szolgáltatások bevezetése esetén) megfelelhessünk a hatályos jogszabályi követelményeknek, vagy adaptálhassuk adatvédelmi tájékoztatónkat, fenntartjuk a jogot a változtatásokra.

Ezért, amikor ismét felkeresi oldalunkat, az új adatvédelmi tájékoztató időről időre életbe lép.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KEZELÉSRE VONATKOZÓAN

VÉDELEM AZ ÍTÉLETBEN

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos felhasználhatja bíróság előtt vagy azok esetleges létrehozásának előkészítő szakaszában a MOTOINTERCOM.EU vagy a kapcsolódó Szolgáltatások Felhasználó általi használatával kapcsolatos visszaélések elleni védekezés érdekében. A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonost hatósági utasításra kötelezheti az Adatok közlésére.

KÜLÖNLEGES INFORMÁCIÓK

A Felhasználó kérésére a jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő információkon túl a MOTOINTERCOM.EU további és kontextuális információkat is biztosíthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal, illetve a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

RENDSZER NAPLÓ ÉS KARBANTARTÁS

Az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos igények kielégítésére a MOTOINTERCOM.EU és az általa használt bármely harmadik fél szolgáltatása rendszernaplókat, azaz az interakciókat rögzítő fájlokat gyűjthet, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például a Felhasználó IP-címét.

EZEN SZABÁLYZATBAN NEM TARTALMAZÓ INFORMÁCIÓK

A Személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk az Adatkezelőtől bármikor kérhetők a megadott elérhetőségeken.

VÁLASZ A „NE KÖVETÉS” KÉRÉSRE

A MOTOINTERCOM.EU nem támogatja a „Do Not Track” kéréseket. Ahhoz, hogy megtudja, hogy az igénybe vett harmadik felek szolgáltatásai támogatják-e ezeket, a Felhasználót felkérjük a vonatkozó adatvédelmi szabályzatok elolvasására.

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosítsa úgy, hogy a Felhasználókat ezen az oldalon, illetve lehetőség szerint a MOTOINTERCOM.EU oldalon tájékoztatja, valamint ha ez technikailag és jogilag kivitelezhető, a Felhasználók részére értesítést küld az alábbi elérhetőségek valamelyikén. az Adatkezelő által nyilvántartott elérhetőségeket. Ezért kérjük, rendszeresen tekintse meg ezt az oldalt, hivatkozva az alján feltüntetett utolsó módosítás dátumára. Ha a változtatások olyan kezeléseket érintenek, amelyek jogalapja a hozzájárulás, az Adatkezelő szükség esetén ismét begyűjti a Felhasználó hozzájárulását.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS JOGI HIVATKOZÁSOK

SZEMÉLYES ADATOK (VAGY ADATOK)

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve, bármely más információval összefüggésben, beleértve a személyi azonosító számot is, egy természetes személyt azonosíthatóvá vagy azonosíthatóvá tesz.

HASZNÁLATI ADATOK

Ezek a MOTOINTERCOM.EU-n keresztül automatikusan gyűjtött információk (a MOTOINTERCOM.EU-ba integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból is), beleértve: a MOTOINTERCOM.EU-hoz csatlakozó Felhasználó által használt számítógépek IP-címeit vagy domainneveit, az URI-ban lévő címeket. (Uniform Resource Identifier) jelölés, a kérés időpontja, a kérés kiszolgáló felé történő továbbításának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szervertől érkező válasz állapotát jelző számkód (sikeres, hiba, stb. .) a származási ország, a látogató által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, a látogatás különböző időbeli konnotációi (például az egyes oldalakon eltöltött idő) és a követett útvonal részletei Alkalmazás, különös tekintettel a megtekintett oldalak sorrendjére, a Felhasználó operációs rendszerével és informatikai környezetével kapcsolatos paraméterekre.

FELHASZNÁLÓ

A MOTOINTERCOM.EU-t használó magánszemély, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az Érintetttel.

ÉRDEKELT

Az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik.

FELELŐS A KEZELÉSÉRT (VAGY FELELŐS)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatási szerv és bármely más szerv, amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

A KEZELÉS TULAJDONOSA (VAGY TARTÓJA)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, szolgálat vagy egyéb szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, valamint az alkalmazott eszközöket, beleértve a MOTOINTERCOM működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket is. EU. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a MOTOINTERCOM.EU tulajdonosa.

MOTOINTERCOM.EU (VAGY EZ ALKALMAZÁS)

Az a hardver vagy szoftver eszköz, amelyen keresztül a Felhasználók személyes adatait gyűjtik és kezelik.

SZOLGÁLTATÁS

A MOTOINTERCOM.EU által nyújtott szolgáltatás a relatív feltételekben (ha elérhető) és ezen az oldalon / alkalmazásban meghatározottak szerint.

EURÓPAI UNIÓ (VAGY EU)

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban szereplő, az Európai Unióra történő hivatkozásokat az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség valamennyi jelenlegi tagállamára kiterjesztik.

SÜTIK

A Felhasználó eszközén tárolt kis adat.

VIDEÓ

Hozzáférést biztosít a felhasználó által feltöltött videókhoz és azokhoz a videókhoz, amelyekben a felhasználó meg van jelölve.

JOGI HIVATKOZÁSOK

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabályi rendszer, köztük cikkek alapján készült. 13. és 14. https://www.privacy-regulation.eu/it/

Eltérő rendelkezés hiányában ez az adatvédelmi nyilatkozat csak a MOTOINTERCOM.EU-ra vonatkozik

2021. december 10