POLITIKA COOKIE MOTOINTERCOM.EU
Soubory cookie se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají majiteli při poskytování služby podle popsaných účelů. Některé účely instalace souborů cookie mohou také vyžadovat souhlas uživatele.

Pokud je instalace souborů cookie založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně zrušen kdykoli podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

TECHNICKÁ KUCHYNSKÉ STROJE A AGREGÁTNÍ STATISTIKA
ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZNĚJŠÍ NUTNÉ NA PROVOZ
MOTOINTERCOM.EU používá cookies k uložení relace uživatele a k provádění dalších činností nezbytně nutných pro provoz MOTOINTERCOM.EU, například ve vztahu k distribuci provozu.

ÚSPORA ČINNOSTÍ PREFERENCÍ, OPTIMALIZACE A STATISTIK
MOTOINTERCOM.EU používá soubory cookie k uložení předvoleb prohlížení a optimalizaci uživatelského zážitku při prohlížení. Tyto soubory cookie obsahují například soubory pro nastavení jazyka a měny nebo pro správu statistiky ze strany vlastníka webu.

OSTATNÍ DRUHY COOKI ALEBO NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU INSTALOVAT
Některé z níže uvedených služeb shromažďují agregované a anonymní statistiky a nemusí vyžadovat souhlas uživatele nebo by mohlyro bude řízen přímo vlastníkem - v závislosti na tom, co je popsáno - bez pomoci třetích stran.

Pokud mezi níže uvedenými nástroji byly služby řízené třetími stranami, mohly by - vedle toho, co je uvedeno a také bez znalosti vlastníka, provádět sledovací aktivity uživatele. Pro podrobnější informace je vhodné konzultovat zásady ochrany osobních údajů uvedených služeb.

OBCHODNÍ AFFILIACE
Tento typ služby umožňuje společnosti MOTOINTERCOM.EU zobrazit reklamy na produkty nebo služby nabízené třetími stranami. Reklamy je možné vidět ve formě reklamních odkazů jako bannery v různých grafických formulářích.
Kliknutí na ikonu nebo na banner zveřejněném na MOTOINTERCOM.EU jsou sledovány třetími službami uvedenými níže a jsou sdíleny s MOTOINTERCOM.EU.
Chcete-li zjistit, jaké údaje jsou shromažďovány, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů jednotlivých služeb.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Obraťte se na zásady ochrany osobních údajů TradeTracker - zásady ochrany osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje: Cookies, údaje sdělené během používání služby, údaje o použití, různé typy dat, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby a videa.

INTERAKCE S SOCIÁLNÍM SÍTÍM A EXTERNÍ PLATFORMY
Tento typ služeb umožňuje efektivitukomunikovat se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo z stránek MOTOINTERCOM.EU.
Interakce a informace získané společností MOTOINTERCOM.EU jsou v každém případě předmětem nastavení ochrany osobních údajů uživatele, které se vztahují ke každé sociální síti.
Je-li nainstalována služba interakcí se sociálními sítěmi, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromážděné shromažďovací údaje o stránkách, ve kterých je nainstalována.

TLAČÍTKO A SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou služby pro interakci se sociální sítí Google+ poskytovanou společností Google Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.

TLAČÍTKO, KTERÉ MÁTE A SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI FACEBOOKU (FACEBOOK, INC.)
Tlačítko "Podobně" a Facebook sociální widgety jsou služby interakce se sociální sítí Facebook poskytované Facebook, Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.

TWITER BUTTON a SOCIAL WIDGETS TWITTER (TWITTER, INC.)
Tlačítko Tweet a Twitterové sociální widgety jsou služby interakce s Twitterovou sociální sítí poskytovanou společností Twitter, Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.

TLAČÍTKO "PIN IT" a PINTEREST SOCIAL WIDGETS (PINTEREST)
Tlačítko "Pin it" a Pinterest sociální widgety jsou služby interakce s platformou Pinterest, kterou poskytuje společnost Pinterest Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.

TLAČÍTKO A SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Tlačítko a sociální widgety LinkedIn jsou služby interakce se společenskou sítí Linkedin poskytované společností LinkedIn Corporation.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.

STATISTIKA
Služby obsažené v této části umožňují řadiči dat monitorovat a analyzovat provozní data a využívají je ke sledování chování uživatelů.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Služba Google Analytics je služba webového analytika poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá osobní údaje shromážděné za účelem vyhodnocení používání MOTOINTERCOM.EU, sestavování přehledů a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google.
Společnost Google může používat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizaci vlastních reklamreklamní síť.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů - Opt out. Osoba, která dodržuje ochranný štítek.

ZOBRAZENÍ OBSAHU ZE EXTERNÍCH PLATFORMŮ
Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek MOTOINTERCOM.EU a komunikovat s nimi.
V případě, že je služba tohoto typu nainstalována, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromážděné shromažďovací údaje o stránkách, ve kterých jsou nainstalovány.

WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram je služba vizualizace obrazu spravovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje MOTOINTERCOM.EU integrovat takový obsah na svých stránkách.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.

JAK MŮŽE VYJMIT SOUČASNOU INSTALACI COOKIE?
Kromě toho, co je v tomto dokumentu uveden, uživatel může spravovat předvolby související se soubory cookie přímo v prohlížeči a zabránit - například - tomu, že třetí strany mohou nainstalovat. Prostřednictvím preferencí prohlížeče je také možné smazat soubory cookie nainstalované v minulosti, včetně cookie, ve kterém je možné uložit souhlas k instalaci souborů cookie z částia z tohoto webu. Uživatel může najít informace o tom, jak spravovat soubory cookie s některými z nejoblíbenějších prohlížečů, například následující adresy: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer.

S odkazem na soubory cookie instalované třetími stranami může uživatel také spravovat vlastní nastavení a odvolat souhlas tím, že navštíví relativní odkaz (pokud je k dispozici) pomocí nástrojů popsaných v zásadách ochrany soukromí třetí strany nebo kontaktováním přímo.

Bez ohledu na výše uvedené může uživatel použít informace poskytnuté EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo jiné podobné služby. S těmito službami můžete spravovat předvolby sledování většiny reklamních nástrojů. Majitel proto doporučuje Uživatelům používat tyto informace vedle informací poskytovaných tímto dokumentem.

DRŽITEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Všechny Moto od Eliggi Umberto - Via Ennio Visca 55 - 00048 Nettuno (Itálie) - Pi 00383871001

E-mailová adresa majitele: info@motointercom.eu

Vzhledem k tomu, že instalace souborů cookie a jiných sledovacích systémů provozovaných třetími stranami prostřednictvím služeb používaných v rámci Motointercom.eu nemůže být technicky řízena vlastníkem, jakýkoli konkrétní odkaz na soubory cookie a systémysledování instalované třetími stranami je považováno za indikativní. Chcete-li získat úplné informace, je uživatel vyzván, abyste se seznámili s politikou ochrany osobních údajů všech služeb třetích stran uvedenými v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti identifikace technologií založených na cookies je uživatel vyzván, aby kontaktoval správce údajů, pokud si přeje získat další informace týkající se používání cookies společností MOTOINTERCOM.EU.

DEFINICE A PRÁVNÍ ODKAZY
OSOBNÍ ÚDAJE (NEBO DATA)
Představuje osobní údaje veškeré informace, které přímo či nepřímo i v souvislosti s dalšími informacemi, včetně osobního identifikačního čísla, činí identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.

ÚDAJE O POUŽITÍ
Tyto informace jsou shromažďovány automaticky prostřednictvím MOTOINTERCOM.EU (také z aplikací třetích stran integrovaných do MOTOINTERCOM.EU), včetně: IP adres nebo doménových jmen počítačů používaných uživatelem, který se připojí k MOTOINTERCOM.EU, adresy uvedené v URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, metoda použitá při předávání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odezvy ze serveru (dobrý pořadí, chyba atd. .) země původu, vlastnosti prohlížeče a operační systém používaný návštěvníkem(např. čas strávený na každé stránce) a podrobnosti o itineráři sledované v rámci aplikace s konkrétním odkazem na posloupnost stránek, které byly konzultovány, na parametry vztahující se k operačnímu systému a Uživatelské IT prostředí.

USER
Jednotlivci, kteří používají MOTOINTERCOM.EU a kteří, pokud není uvedeno jinak, se shodují se zainteresovanou stranou.

ZÁJEM
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

ZODPOVĚDNÝ ZA ÚPRAVU (NEBO ZODPOVĚDNÝ)
Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem vlastníka, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

DRŽITEL LÉČBY (NEBO DRŽITELE)
Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, služba nebo jiný subjekt, který jednotlivě nebo spolu s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a přijaté nástroje, včetně bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a použití MOTOINTERCOM.EU. Řadič dat, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem MOTOINTERCOM.EU (All Moto of Eliggi Umberto).

MOTOINTERCOM.EU (NEBO TOMTO APLIKACI)
Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou Ds shromažďovány a zpracováványOsobní uživatelé.

SERVICE
Služba poskytovaná společností MOTOINTERCOM.EU, jak je definována v příslušných podmínkách (pokud existují) na tomto webu / aplikaci.

EVROPSKÁ UNIE (NEBO EU)
Pokud není uvedeno jinak, každý odkaz na Evropskou unii obsažený v tomto dokumentu bude rozšířen na všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

COOKIES
Malá část dat uložená v zařízení uživatele.

VIDEO
Poskytuje přístup k videím, které uživatel nahrál, a těm, ve kterých byli uživatelé označeni.

PRÁVNÍ REFERENCE
Oznámení pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo vypracováno při plnění povinností podle čl. 10 směrnice n. 95/46 / ES, jakož i ustanovení směrnice 2002/58 / ES, aktualizované směrnicí 2009/136 / ES, týkající se cookies.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká výlučně MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.