Бърз контакт

КООКИ ПОЛИТИКА НА MOTOINTERCOM.EU
Бисквитките се състоят от части от код, инсталирани в браузъра, които съдействат на собственика при предоставянето на услугата в съответствие с описаните цели. Някои от целите за инсталиране на "бисквитки" могат също да изискват съгласието на Потребителя.

Когато инсталирането на "бисквитки" се основава на съгласие, това съгласие може да бъде отменено свободно по всяко време, следвайки инструкциите, съдържащи се в този документ.

ТЕХНИЧЕСКИ КУКУРИ И АГРЕГИРАНА СТАТИСТИКА
ДЕЙНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
MOTOINTERCOM.EU използва "бисквитки", за да запази сесията на потребителя и да изпълни други дейности, строго необходими за работата на MOTOINTERCOM.EU, например във връзка с разпределението на трафика.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИИ, ОПТИМИЗИРАНЕ И СТАТИСТИКА
MOTOINTERCOM.EU използва "бисквитки", за да запази предпочитанията ви за сърфиране и да оптимизира практическата работа на потребителя. Тези "бисквитки" включват например тези за задаване на език и валута или за управление на статистиката от собственика на сайта.

ДРУГИ ВИДОВЕ КОТКИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА МОНТИРАТ
Някои от изброените по-долу услуги събират агрегирани и анонимни статистически данни и не могат да изискват съгласието на потребителя или биха моглиro се управлява директно от Собственика - в зависимост от описаното - без помощта на трети лица.

Ако сред инструментите, посочени по-долу, имаше услуги, управлявани от трети лица, те биха могли - в допълнение към това, което е посочено и без знанието на собственика, да извършват проследяващи дейности на Потребителя. За подробна информация е препоръчително да се консултирате с политиката за поверителност на изброените услуги.

ТЪРГОВСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Този вид услуга позволява на MOTOINTERCOM.EU да показва реклами за продукти или услуги, предлагани от трети страни. Рекламите могат да бъдат разглеждани под формата на рекламни връзки като банери в различни графични форми.
Кликването върху иконата или върху банера, публикувано в MOTOINTERCOM.EU, се проследява от третите услуги, изброени по-долу, и се споделят с MOTOINTERCOM.EU.
За да разберете какви данни се събират, моля, направете справка с правилата за поверителност на всяка услуга.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: Прочетете Декларацията за поверителност на TradeTracker - Политика за поверителност.

Събрани лични данни: "бисквитки", данни, съобщени по време на ползването на услугата, данни за използването, различни видове данни, както е посочено в декларацията за поверителност на услугата и видео.

Взаимодействие със социалната мрежа и външни платформи
Този вид услуги дава възможност за ефективностда взаимодействате със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на MOTOINTERCOM.EU.
Взаимодействията и информацията, придобита от MOTOINTERCOM.EU, във всеки случай са предмет на настройките за поверителност на потребителя, отнасящи се до всяка социална мрежа.
Ако е инсталирана услуга за взаимодействие със социални мрежи, възможно е дори потребителите, които не използват услугата, да съберат същите данни за трафика, отнасящи се до страниците, в които е инсталирана.

Бутон +1 и социални мрежи на GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Бутонът +1 и социалните приспособления на Google+ са услуги за взаимодействие със социалната мрежа на Google+, предоставена от Google Inc.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.

БУТОН, КОЙТО МОЖЕМ И СОЦИАЛНИ ПЕЧАЛБИ НА FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Бутонът "Подобно" и социалните джаджи на Facebook са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Facebook, осигурена от Facebook, Inc.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.

БУТОН TWITER И СОЦИАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ (TWITTER, INC.)
Бутонът "Чуруликане" и социалните джаджи за Twitter са услуги за взаимодействие с социалната мрежа на Twitter, осигурена от Twitter, Inc.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.

Бутон "ПИН ИТ" И ПЪРВИЧНИ СОЦИАЛНИ ПЕЧАЛБИ (PINTEREST)
Бутоните "Pin it" и Pinterest social widgets са услуги на взаимодействие с платформата Pinterest, осигурена от Pinterest Inc.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.

БУТОНИ И СОЦИАЛНИ СВЕТЛИНИ НА LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Бутонът и социалните джаджи на LinkedIn са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Linkedin, осигурена от LinkedIn Corporation.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.

СТАТИСТИКА
Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на контролера на данни да следи и анализира данните за трафика и се използва за проследяване на поведението на потребителите.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google използва събраните лични данни за целите на оценяването на използването на MOTOINTERCOM.EU, съставянето на отчети и споделянето им с други услуги, разработени от Google.
Google може да използва лични данни за контекстуализиране и персонализиране на собствените си рекламирекламна мрежа.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност - Отказ. Лице, придържащо се към защитата за поверителност.

ДИСПЛЕЙ НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ВЪНШНИ ПЛАТФОРМИ
Този тип услуга Ви позволява да преглеждате съдържанието, хоствано на външни платформи, директно от страниците на MOTOINTERCOM.EU и да взаимодействате с тях.
В случай че услугата от този тип е инсталирана, възможно е, дори ако потребителите не използват услугата, същите данни за събиране на трафик, отнасящи се до страниците, в които е инсталирана.

WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram е услуга за визуализация на изображения, управлявана от Instagram, Inc., която позволява на MOTOINTERCOM.EU да интегрира такова съдържание в своите страници.

Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.

КАК ДА ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ ЗА МОНТИРАНЕ НА КООКИ?
В допълнение към това, което е посочено в този документ, Потребителят може да управлява предпочитанията, свързани с "бисквитките" директно в браузъра си, и да предотврати - например - това, което могат да инсталират трети страни. Чрез предпочитанията на браузъра също е възможно да се изтрият "бисквитките", инсталирани в миналото, включително "бисквитките", в които е възможно да се запази съгласието за инсталиране на "бисквитки" от части на този сайт. Потребителят може да намери информация за това как да управлява бисквитките с някои от най-популярните браузъри, например следните адреси: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft Internet Explorer.

По отношение на "бисквитките", инсталирани от трети страни, потребителят може също така да управлява собствените си настройки и да отмени съгласието, като посети съответната връзка за отказване (ако е налице), като използва инструментите, описани в декларацията за поверителност на третата страна, или като се свърже директно с нея.

Независимо от горното, потребителят може да използва информацията, предоставена от EDAA (EU), инициативата за мрежова реклама (USA) и Digital Advertising Alliance (САЩ), DAAC (Канада), DDAI (Япония) или други подобни услуги. С тези услуги можете да управлявате предпочитанията за проследяване на повечето рекламни инструменти. Поради това Собственикът съветва Потребителите да използват тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена от този документ.

ДЪРЖАТЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Всички Мото от Eliggi Umberto - Via Ennio Visca 55 - 00048 Nettuno (Италия) - Pi 00383871001

Имейл адрес на собственика: info@motointercom.eu

Тъй като инсталирането на Cookies и други системи за проследяване, управлявани от трети страни чрез услугите, използвани в Motointercom.eu, не може да бъде технически контролирано от Собственика, всяко конкретно позоваване на Cookies и системипроследяването, инсталирано от трети страни, трябва да се счита за показателно. За да получите пълна информация, Потребителят е поканен да се запознае с декларацията за поверителност на услугите на трети страни, изброени в този документ.

Предвид обективната сложност на идентифицирането на технологиите, базирани на Cookies, Потребителят е поканен да се свърже с администратора на данни, ако желае да получи допълнителна информация относно използването на Cookies от MOTOINTERCOM.EU.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВНИ РЕФЕРЕНЦИИ
ЛИЧНИ ДАННИ (ИЛИ ДАННИ)
Той представлява лични данни всякаква информация, която пряко или непряко, също във връзка с всяка друга информация, включително личен идентификационен номер, прави физическо лице, идентифицирано или идентифицирано.

ДАННИ ЗА УПОТРЕБА
Тази информация се събира автоматично чрез MOTOINTERCOM.EU (също от приложения на трети страни, интегрирани в MOTOINTERCOM.EU), включително: IP адреси или имена на домейни на компютрите, използвани от Потребителя, който се свързва с MOTOINTERCOM.EU, адресите в URI (Унифициран ресурсен идентификатор), времето на заявката, метода, използван при препращането на заявката към сървъра, размера на получения в отговор файл, цифровия код, показващ състоянието на отговора от сървъра (добра реда, грешката и т.н. .) страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от посетителяразличните времеви конотации на посещението (например времето, прекарано на всяка страница), както и подробностите относно маршрута, следвани в приложението, особено по отношение на последователността на разглежданите страници, параметрите, свързани с операционната система и ИТ среда на потребителя.

USER
Лицето, използващо MOTOINTERCOM.EU, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със заинтересованото лице.

ИНТЕРЕСУВАТЕ
Физическото лице, за което се отнасят личните данни.

ОТГОВОРНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ (ИЛИ ОТГОВОРНИ)
Физическо лице, юридическо лице, публична администрация и всяко друго лице, което обработва лични данни от името на собственика, както е посочено в настоящата декларация за поверителност.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕ (ИЛИ ДЪРЖАТЕЛ)
Физическо или юридическо лице, публична власт, служба или друг орган, които индивидуално или заедно с други определят целите и средствата за обработка на лични данни и приетите инструменти, включително мерките за сигурност, свързани с операцията и използване на MOTOINTERCOM.EU. Контрольорът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на MOTOINTERCOM.EU (All Moto of Eliggi Umberto).

MOTOINTERCOM.EU (ИЛИ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ)
Хардуерният или софтуерен инструмент, чрез който се събират и обработват DsЛични потребители.

SERVICE
Услугата, предоставена от MOTOINTERCOM.EU, както е определена в съответните термини (ако има такива) на този сайт / приложение.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ИЛИ ЕС)
Освен ако не е посочено друго, всяко позоваване на Европейския съюз, съдържащо се в този документ, се разпростира върху всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

COOKIES
Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

ВИДЕО
Предоставя достъп до видеоклипове, които потребителят е качил и до тези, в които са маркирани.

ПРАВНИ РЕФЕРЕНЦИИ
Уведомление за европейски потребители: тази декларация за поверителност е изготвена в изпълнение на задълженията по чл. 10 от директивата n. 95/46 / ЕО, както и разпоредбите на Директива 2002/58 / ЕО, актуализирана с Директива 2009/136 / ЕО, относно "бисквитките".

Това деклариране за поверителност засяга изключително MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist