Бърз контакт

Правни бележки:

Информация съгласно чл. 13 от Законодателен декрет №. N. 196 от 30 юни 2003 година.

Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2006 г. (Код за защита на личните данни) от правилото, регулиращо обработката на лични данни, т.е. всяка операция или набор от операции, извършвани със или без помощта на електронна или автоматизирана , относно събирането, съхраняването, записване, организиране, разработване, модификация, дистрибуция, извличане, сравнение, използване, взаимно свързване, блокиране, комуникация, разпространение, и заличаване на всякаква информация относно физическо лице, юридическо лице, субект или сдружение, идентифицирано или подлежащо на идентификация, дори и косвено, чрез позоваване на всяка друга информация, включително персонален идентификационен номер.

В изпълнение на същия кодекс, и по-специално по силата на член 13 от същата (информационно) като администратор на лични данни на Вашите лични данни, Умберто Eliggi ви информира, както следва:

1. Целта на тази информация

1.1Тази информация се отнася до лечение за събиране и последващи операции, извършени както на лични данни от посетителите, разглеждащи страници на сайта www.motointercom.it двата данниче то е изпратено спонтанно от потребителите на сайта, чрез инструментите на искане на информация чрез формата за контакти и имейл съобщения.

1.2Обработването на лични данни трябва да следват принципите на коректност, законност, прозрачност и защита на правото на неприкосновеност на личния живот и правата на свобода на потребителя, се отнася до лечение.

2. Видове на обработваните данни

2.1Навигационни данни. При достигане и разглеждане на сайта автоматично регистрира следните данни, които по никакъв начин не може да идентифицира потребителя:

 • Интернет и IP протокол
 • тип на браузър и операционна система на използвания компютър
 • датата, часа и продължителността на сайта
 • показвания
 • Всяко търсене на двигателя, от който сте въвели нашия сайт

2.2Данните, предоставени доброволно от потребителя. Лични и / или фирма, която потребителят въвежда във формата на сайта www.motointercom.it

2.3За предаване на данни на трети страни

Може да се случи, че на компанията Eliggi Умберто има да обработва лични данни на трети лица предадени директно от своите потребители dittaEliggi Умберто, например в случая, когато потребителят е закупен продукт, да бъде изпратен на приятел или когато на предмет, който съответства на ценаза закупуване на продукта е различен от лицето, за които той е предназначен, или, когато потребителят желае да информира на приятел за услуга ricamiericamo.com.

В тези случаи, компанията Умберто Eliggi ще направи, че да дава информация, която се изисква от трета страна. 13, Д. Указ 196/2003, когато в паметта си данните си, но остава на Потребителя каквато и да е тежест за получаване на съгласието на лицето, за които се отнася информацията, преди да предоставят на компанията Умберто Eliggi и да ви информираме за това Декларация за поверителност. Вие, всъщност, е един и само отговорен за съобщаването на информация и данни на трети страни, без да се налага тяхно съгласие или евентуалното им злоупотреба или незаконна. Моля, имайте предвид, че не е необходимо съгласието на трето лице, където данните се предават от Eliggi Умберто за сключване на договора в полза на трети.

3. Собственикът на

3.1Собственикът на данните, предоставени от заинтересованата страна е Eliggi Умберто Via Енио Visca 55

00048 Nettuno Рим. ДДС 00383871001 C.Fisc LGGMRT64S18H501F Тел 069854933

4. Цели на лечението

4.1За всички потребители на сайта.

Обработката на данните, предоставени на общи (ок.г. навигационни данни, като, например, анонимни данни за посещения) ще бъдат направени в резултат на автоматичното събиране, с цел:

 • оценка и контрол на достъпа до сайта: тази колекция дава възможност за наблюдение на обекта и ви позволява да се подобри предлаганата услуга;
 • получи анонимни статистически данни за използването на сайта;
 • отговорен за установяване на каквато и да е незаконна, само ако са изрично поискани от компетентните органи.

4.2За потребители, които се регистрират на сайта.

В допълнение към целите, описани по-горе, ще бъдат обработени данните, отнасящи се до потребители, които се регистрират на сайта, за да:

 • и да предоставят услуги, поискани от потребителя;
 • предоставяне на информация и / или да изпращат съобщения по отношение на заявените услуги;
 • административни и счетоводни процедури, които се изискват по закон, след подписването на договорите.

4.3Ако регистриран потребител е дал съгласие, като изберете "бюлетин" в регистрацията, данните ще бъдат обработвани с цел:

 • проверка на качеството на предлаганите услуги също предлага следпродажбено обслужване;
 • изпраща търговски съобщения на рекламен характер, отнасящи се до продукти и услуги;
 • срещапазарни проучвания и статистика

5. Лечение условията

5.1Вашите лични данни ще бъдат обработвани в пълно съответствие с Кодекса по отношение на защитата на личните данни, в съответствие с принципите на законност, релевантни и да не са прекомерни, като се използва за употреба, компютър или електронно. По-специално, на обработката на лични данни ще бъдат направени за времето, стриктно необходимо за постигане на целите, за които са събрани.

5.2Конкретни мерки за сигурност се спазват, за да се предотврати загуба на данни, незаконно или неправилна употреба и неразрешен достъп, както се изисква от закона.

5.3Обработването на лични данни, свързани с уеб услугите на този сайт се обработват само от персонала преработка от собственика или от служители за случайни поддръжка на системата за външно наети от собственика.

6. Задължителна или факултативна комуникация на данни

6.1Предоставянето на лични данни се изискват по различни поводи за събиране може да е необходимо за целите, свързани с нея или по избор.

6.2Вие очевидно са свободни да избират дали да предоставят лична информация, което ги поставя в съответните формуляри за регистрация. Липсата на данни или отказсъгласие за лечението им може да е невъзможно да се получи регистрация и следователно услугата, която поиска.

7. Комуникация и разпространение

7.1Лична информация може да бъде разкрита на тези, които работят под прякото ръководство на собственика.

7.2Личните данни няма да бъде предоставяна на трети страни с изключение на дейностите, които предоставят услуги, свързани с изчислителни, на трети лица, които извършват анализ на данните за статистически цели на трети страни, които са ангажирани в транспорта / корабоплаването. Във всеки случай, данните ще бъдат докладвани в рамките на ограниченията на целите на обработката, описана по-горе. Личните данни могат да се съобщават на специалист за изпълнението на регулаторни и данъчни, свързани с дейността. Това съобщение може да се прави или на лица, на територията на цялата страна, или за лица в чужбина в страни извън Европейския съюз или извън същата. Данни могат да бъдат разкривани на трети лица, които отговарят за поддръжката на сайта от собственика и под негов надзор. Никакви лични данни, получени от уеб услуга, ще бъдат разпространени.

8. Правата на

8.1И вашият факултет да упражни правата си по чл. 7на Кодекса по отношение на защитата на личните данни, наричана напълно чрез изпращане на искане до Eliggi Умберто на администратора на лични данни, на горепосочения адрес или по факс на номера, посочен в него или по електронна поща информация [ в] motointercom.it

"Законодателен указ No.196/2003

Член 7 - Право на достъп до лични данни и други права

1 "има право да получи потвърждение за съществуването или не на лични данни, отнасящи се до него, дори ако все още не са записани, както и тяхната комуникация в разбираема форма.

2. Вие имате право да получи обозначението:

1. произхода на личните данни;
2. цели и методи на лечение;
3. логиката прилага в случай на лечение с електронни инструменти;
4. самоличността на собственик, управител и представител, назначен по силата на член 5, параграф 2;
5. теми или категории лица, на които личните данни могат да бъдат съобщени или които могат да се запознаят с тях, тъй като е назначен представител в държавата, управители или агенти.

3. Вие имате право да се получи:

1. актуализиране, поправка или, когато се интересувате, интеграция на данни;

2. отмяната, преобразуване в анонимна форма или блокиранена данни, които се обработват неправомерно, включително данни, чието запазване е необходимо за целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработват;

3. сертифициране, че операциите в букви а) и б) са били съобщени, тъй като също е свързано с тяхното съдържание, на тези, на които данните са били съобщени или разпространени, освен ако това изискване се окаже невъзможно или е свързано с явно несъразмерно на защитено право.

4. Вие имате право да възрази, изцяло или частично:

1. за основателни причини за обработката на личните данни, отнасящи се за целите на събирането;

2. при обработването на лични данни за целите на изпращане на рекламни материали или директни продажби или за извършване на проучване на пазара или търговски съобщения. "

 

Всички мотоциклети Eliggi Умберто Via Енио Visca 55 00048 Нептун RM

MotointercoM.it MotointercoM.eu Scootershop.it Motoit.it Bikescom.it

Product added to wishlist