Бърз контакт

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ПОЛИТИКА НА MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU събира някои лични данни от своите потребители.
Потребителите могат да бъдат подложени на различни нива на защита. Затова някои потребители ползват превъзходна защита. Допълнителна информация за критериите за защита можете да намерите в раздела за приложимост.
ДЪРЖАТЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Всички Мото от Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
Имейл адрес на собственика: info@motointercom.eu
ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ДАННИ
Сред личната информация, събрана от MOTOINTERCOM.EU, самостоятелно или чрез трети лица, са: "Бисквитките", "Данни за ползване", "Електронна поща", "Видео" и "Данни", съобщени по време на ползването на услугата.
Пълните подробности за всеки вид събрани данни са предоставени в специалните раздели на настоящата декларация за поверителност или чрез конкретни информационни текстове, показани преди събирането на данните. Личните данни могат да се предоставят безплатно от Потребителя или, в случай на Данни за Употреба, да се събират автоматично по време на използване на MOTOINTERCOM.EU. Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от MOTOINTERCOM.EU, са задължителни. Ако Потребителят откаже да ги съобщи, може да е невъзможно MOTOINTERCOM.EU да предостави Услугата. В случаите, когато MOTOINTERCOM.EU посочва някои данни като незадължителни, потребителите са свободни да получават помощнициi от съобщаването на такива данни, без това да има последици за наличието на услугата или за нейното функциониране. Потребителите, които имат съмнения относно кои данни са задължителни, се насърчават да се свържат със собственика. Всяко използване на "бисквитки" - или на други инструменти за проследяване - от MOTOINTERCOM.EU или доставчици на услуги от трети страни, използвани от MOTOINTERCOM.EU, освен ако не е посочено друго, е предназначено да предоставя услугата, поискана от потребителя, допълнителните цели, описани в този документ и в "Бисквитката", ако има такива.
Потребителят поема отговорност за личните данни на трети лица, получени, публикувани или споделяни от MOTOINTERCOM.EU, и гаранции, че имат правото да ги съобщават или разпространяват, като освобождават собственика от всякаква отговорност пред трети страни.
МЕТОД И МЯСТО НА ОБРАБОТКАТА НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ
РЕЖИМ НА ЛЕЧЕНИЕ
Контролерът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на лични данни. Обработката се извършва посредством ИТ и / или телематични инструменти, с организационни методи и с логика, тясно свързана с посочените цели. В допълнение към администратора на данни, в някои случаи други страни, участващи в организацията MOTOINTERCOM.EU, могат да имат достъп до данните (административни, търговски, маркетингови,системни администратори) или външни субекти (като доставчици на технически услуги от трети страни, пощенски оператори, доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции) също назначиха, ако е необходимо, обработваните данни от администратора на данни. Актуализираният списък с мениджъри винаги може да бъде поискан от администратора на данни.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
Притежателят обработва лични данни, свързани с потребителя, в случай, че е налице едно от следните условия:
• Потребителят даде съгласието си за една или повече конкретни цели; Забележка: в някои юрисдикции собственикът може да бъде упълномощен да обработва лични данни без съгласието на потребителя или друго правно основание, посочено по-долу, доколкото Потребителят няма възражения ("отказване") към това лечение. Това обаче не е приложимо, ако обработването на лични данни се регулира от европейското законодателство относно защитата на личните данни;
• обработката е необходима за изпълнение на договор с ползвателя и / или изпълнение на преддоговорни мерки;
• обработката е необходима, за да се изпълни правното задължение, на което е подчинен администраторът на данни;
• обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или за упражняване на публична власт, предоставена на Титуляра;
• обработката е необходима за упражняване на законния интерес на собственика или на васРЗИ.
Във всеки случай винаги е възможно да се поиска от Собственика да изясни конкретното правно основание на всяко третиране и по-специално да уточни дали лечението се основава на закона, предвидено в договор или необходимо за сключване на договор.
МЯСТО
Данните се обработват в оперативния щаб на администратора на данни и на всяко друго място, където се намират страните, участващи в обработката. За повече информация се свържете със собственика. Личните данни на потребителя могат да бъдат прехвърлени в страна, различна от тази, в която се намира Потребителят. За да получите допълнителна информация за сайта за обработка, Потребителят може да се обърне към секцията, отнасяща се до обработката на лични данни.
В случай на превъзходна защита Потребителят има право да получи информация относно правното основание за предаване на данни извън Европейския съюз или международна организация на международното публично право или състояща се от две или повече държави, например ООН, както и относно мерките за сигурност, предприети от собственика, за да защити данните.Ако някой от описаните по-горе трансфери се осъществи, потребителят може да се позове на съответните раздели на този документ или да поиска информация от собственика, като се свърже с него в края при отварянето.
Период на съхранение
Данните се обработват и съхраняват за времето, необходимо за целите pза които бяха събрани.
Ето защо:
• Личните данни, събрани за целите, свързани с изпълнението на договор между собственика и ползвателя, ще бъдат задържани до изпълнението на договора.
• Личните данни, събрани за цели, свързани с легитимния интерес на администратора на данни, ще бъдат запазени, докато тези лихви бъдат изпълнени. Потребителят може да получи допълнителна информация относно законния интерес, преследван от Собственика, в съответните части на този документ или като се свърже с администратора на данни.
Когато обработването се основава на съгласието на потребителя, администраторът на данни може да запази личните данни за по-дълъг период, докато такова съгласие бъде отменено. Освен това администраторът на данни може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период, в съответствие със законово задължение или заповед на орган. В края на периода на задържане личните данни ще бъдат изтрити. Следователно в края на този срок вече не може да се упражнява правото на достъп, анулиране, поправяне и право на преносимост на данните.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ
Данните за потребителя се събират, за да позволят на собственика да предоставя услугите си, както и за следните цели: Статистика, Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи, Търговска принадлежност, Платформа и хостинг услуги, Управление на контакти и предаване на данни.съобщения, гледане на съдържание от външни платформи, управление на плащанията и взаимодействие с платформи за чат на живо.
За да получите допълнителна подробна информация за целите на обработката и за личните данни, конкретно свързани с всяка цел, Потребителят може да се обърне към съответните раздели на този документ.
ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни се събират за следните цели и се използват следните услуги:
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТАКТИ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ
Този тип услуга ви позволява да управлявате база данни с контакти за електронна поща, телефонни контакти или контакти от всякакъв друг вид, използвани за комуникация с потребителя. Тези услуги могат също така да ни позволят да събираме данни, отнасящи се до датата и часа на показване на съобщенията от Потребителя, както и до взаимодействието на потребителя с тях, като например информация за кликванията върху връзките, поставени в съобщенията.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА
Услугите за управление на плащанията позволяват на MOTOINTERCOM.EU да обработва плащания с кредитна карта, банков превод или други инструменти. Данните, използвани за плащането, се придобиват директно от поискалия се доставчик на платежни услуги, без да бъдат обработвани по никакъв начин от MOTOINTERCOM.EU. Някои от тези услуги също биха могли да позволятпланираното изпращане на съобщения до потребителя, като имейли, съдържащи фактури или известия относно плащането.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal е платежна услуга, предоставена от PayPal Inc., която позволява на потребителя да извършва онлайн плащания.
Събрани лични данни: различни видове данни, посочени в декларацията за поверителност на услугата.
Място на обработка: Консултирайте се с политиката за поверителност на Paypal - Политика за поверителност

Взаимодействие със социалната мрежа и външни платформи
Този тип услуга позволява взаимодействие със социалните мрежи или с други външни платформи директно от страниците на MOTOINTERCOM.EU. Взаимодействията и информацията, придобита от MOTOINTERCOM.EU, във всеки случай са предмет на настройките за поверителност на потребителя, отнасящи се до всяка социална мрежа. Ако е инсталирана услуга за взаимодействие със социални мрежи, възможно е дори потребителите, които не използват услугата, да съберат същите данни за трафика, отнасящи се до страниците, в които е инсталирана.
Бутон +1 и социални мрежи на GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Бутонът +1 и социалните приспособления на Google+ са услуги за взаимодействие със социалната мрежа на Google+, предоставена от Google Inc.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.
Обичам BUTTON и социалните WIDGETS на FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Бутонът "Подобно" и социалните джаджи на Facebook са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Facebook, осигурена от Facebook, Inc.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.
БУТОН TWITER И СОЦИАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ (TWITTER, INC.)
Бутонът "Чуруликане" и социалните джаджи за Twitter са услуги за взаимодействие с социалната мрежа на Twitter, осигурена от Twitter, Inc.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност. Лице, придържащо се към защитния щит.
Бутон "ПИН ИТ" И ПЪРВИЧНИ СОЦИАЛНИ ПЕЧАЛБИ (PINTEREST)
Бутоните "Pin it" и Pinterest social widgets са услуги на взаимодействие с платформата Pinterest, осигурена от Pinterest Inc.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.
БУТОНИ И СОЦИАЛНИ СВЕТЛИНИ НА LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Бутонът и социалните джаджи на LinkedIn са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Linkedin, осигурена от LinkedIn Corporation.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.
УПОТРЕБА ЗА УПОТРЕБА И УМИЛКА (TUMBLR INC.)
набутоните и социалните джаджи на Tumblr са услуги за взаимодействие с социалната мрежа на Tumblr, предоставена от Tumblr Inc.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.
ПЛАТФОРМИ И НАЕМНИ УСЛУГИ
Тези услуги са предназначени да приемат и управляват ключови компоненти на MOTOINTERCOM.EU, което дава възможност за доставка на MOTOINTERCOM.EU от една платформа. Тези платформи предоставят на собственика широка гама от инструменти, като например аналитични инструменти за управление на регистрацията на потребители, за управление на коментари и бази данни, за електронна търговия, обработка на плащания и др. Използването на такива инструменти включва събирането и обработката на лични данни. Някои от тези услуги работят чрез географски разпръснати сървъри на различни места, което затруднява определянето на точното местоположение, където се съхраняват личните данни.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop е платформа, предоставена от PrestaShop SA, която позволява на собственика да разработва, оперира и хоства уебсайт, посветен на електронната търговия.
Събрани лични данни: различни видове данни, посочени в декларацията за поверителност на услугата.
Място на обработка: Франция - Декларация за поверителност.

СТАТИСТИКА
Услуги ссъхранявани в тази секция позволяват на контролера на данни да следи и анализира данните за трафика и се използва, за да следи поведението на потребителите.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google използва събраните лични данни за целите на оценяването на използването на MOTOINTERCOM.EU, съставянето на отчети и споделянето им с други услуги, разработени от Google. Google може да използва личните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на своята рекламна мрежа.
Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност - Отказ. Лице, придържащо се към защитата за поверителност.
ДИСПЛЕЙ НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ВЪНШНИ ПЛАТФОРМИ
Този тип услуга Ви позволява да преглеждате съдържанието, хоствано на външни платформи, директно от страниците на MOTOINTERCOM.EU и да взаимодействате с тях. В случай че услугата от този тип е инсталирана, възможно е, дори ако потребителите не използват услугата, същите данни за събиране на трафик, отнасящи се до страниците, в които е инсталирана.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram е услуга за визуализация на изображения, управлявана от Instagram, Inc., която позволява на MOTOINTERCOM.EU да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни:Бисквитки и данни за използването.
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на данните, обработвани от администратора на данни.
При по-висока защита Потребителят може да упражни всички права, изброени по-долу. Във всеки друг случай Потребителят може да се свърже със собственика, за да разбере какви права са приложими в неговия случай и как да ги упражнява.
По-специално Потребителят има право:
• да оттеглите съгласието си по всяко време. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработката на личните данни, които преди това са изразили.
• да се противопоставите на обработката на данните си. Можете да възразявате срещу обработването на данните си, когато възникне на правно основание, различно от съгласието. Допълнителни подробности относно правото на възражение са посочени в раздела по-долу.
• достъп до вашите данни. Потребителят има право да получи информация за данните, обработвани от контролера на данни, за определени аспекти на обработката и да получи копие от обработените данни.
• проверявате и поискате корекция. Потребителят може да провери верността на данните си и да поиска актуализиране или коригиране на данните.
• получаване на ограничение на лечението. Когато определени условия са изпълнени, Потребителят може да поиска ограничаване на обработката на техните данни. В този случай администраторът на данни няма да обработва данните за други цели, различни от тези сопазване.
• да получите анулиране или премахване на личните им данни. Когато са изпълнени определени условия, Потребителят може да поиска от Собственика да анулира техните данни.
• да получите данните си или да ги прехвърлите на друг притежател. Имате право да получавате данните си в структуриран формат, често използван и четлив от автоматичното устройство и, когато е технически възможно, да получите прехвърлянето без пречка за друг притежател. Тази разпоредба е приложима, когато данните се обработват с автоматизирани инструменти и обработката се основава на съгласието на потребителя, на договор, по който потребителят е страна или на свързаните с него договорни мерки.
• да предложите жалба. Потребителят може да подаде жалба в компетентния орган за защита на личните данни или да действа в съда.
ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРАВОТО НА ОТГОВОРНОСТ
Когато личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняването на публична власт, на която е инвестиран Титулярят, или да упражняват законни интереси на Собственика, Потребителите имат право да се противопоставят на обработването по причини, свързани с конкретната им ситуация.
На потребителите се напомня, че ако данните им се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да се противопоставят на обработката, без да посочват причини. За да разберете дали Собственикът се занимава с данни за целите на директния маркетинг, потребителите могат да се обърнат към тяхкъм съответните раздели на този документ.
КАК ДА ИЗПЪЛНЯТ ПРАВАТА
За да упражняват правата на Потребителя, потребителите могат да насочат заявка към данните за контакт на Собственика, посочени в този документ. Исканията се депозират безплатно и се обработват от Собственика възможно най-скоро, във всеки случай в рамките на един месец.
ПРИЛОЖИМОСТ НА ГОЛЯМАТА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА
Макар че повечето от разпоредбите на този документ се отнасят за всички потребители, някои от тях са изрично предмет на приложимостта на по-високо ниво на защита при обработката на лични данни.
Това по-високо ниво на защита винаги е гарантирано, когато лечението:
• се извършва от титуляр, установен в ЕС; или
• засяга личните данни на потребители, намиращи се в ЕС, и е функционална за предоставянето на стоки или услуги срещу заплащане или безплатно на такива потребители; или
• засяга личните данни на потребители, намиращи се в ЕС, и позволява на собственика да наблюдава поведението на тези потребители до степен, в която това поведение се осъществява в рамките на Съюза.
ПОЛИТИКА НА КООКИЕ
MOTOINTERCOM.EU използва "бисквитки". За да научите повече и да прочетете подробната информация, Потребителят може да се консултира с Cookie Policy.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСТА

ОТБЕЛЯЗВАНЕ В РЕШЕНИЕ
Личните данни на Потребителя могат да се използват от Собственика в съда или в подготвителните етапи на неговото евентуално учредяване за защита от злоупотреби при използването на MOTOINTERCOM.EU или свързани Услуги от Потребителя. Потребителят декларира, че е наясно, че администраторът на данни може да бъде задължен да разкрие данните по нареждане на публичните органи.
СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
По искане на Потребителя в допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, MOTOINTERCOM.EU може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни Услуги или събирането и обработката на Лични Данни.
СИСТЕМА И ПОДДРЪЖКА
За нуждите, свързани с експлоатацията и поддръжката, MOTOINTERCOM.EU и услугите на трети страни, използвани от него, могат да събират системни дневници, т.е. файлове, които записват взаимодействията и които могат също да съдържат лични данни, като IP адреса на потребителя.
ИНФОРМАЦИЯ, НЕ СЕ СЪДЪРЖА В ТАЗИ ПОЛИТИКА
Допълнителна информация във връзка с обработката на лични данни може да бъде поискана по всяко време от администратора на данни, използвайки данните за контакт.
ОТГОВОРЕТЕ НА ЗАЯВКИТЕ "НЕ ТРЪГВАТЕ"
MOTOINTERCOM.EU не поддържа"Не проследявай" исканията. За да разберете дали услуги от трети страни, използвани от тях, ги поддържат, Потребителят е поканен да се запознае със съответните си правила за поверителност.
ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА
Контрольорът на данни си запазва правото да прави промени в тази декларация за поверителност по всяко време, като информира Потребителите на тази страница и, ако е възможно, на MOTOINTERCOM.EU и ако е технически и правно приложима, като изпрати известие до Потребителите чрез един от данни за контакт, притежавани от Титуляра. Моля, консултирайте се редовно с тази страница, като посочите датата на последната промяна, посочена в долната част. Ако промените засягат лечения, чието правно основание е съгласие, при необходимост контрольорът отново ще събере съгласието на потребителя.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВНИ РЕФЕРЕНЦИИ
ЛИЧНИ ДАННИ (ИЛИ ДАННИ)
Той представлява лични данни всякаква информация, която пряко или непряко, също във връзка с всяка друга информация, включително личен идентификационен номер, прави физическо лице, идентифицирано или идентифицирано.
ДАННИ ЗА УПОТРЕБА
Тази информация се събира автоматично чрез MOTOINTERCOM.EU (също от приложения на трети страни, интегрирани в MOTOINTERCOM.EU), включително: IP адреси или имена на домейни на компютрите, използвани от потребителя, коитоi се свързва с MOTOINTERCOM.EU, адресите в номерацията на Унифициран ресурсен идентификатор (URI), времето на заявката, метода, използван при препращането на заявката към сървъра, размера на получения файл в отговор, цифровия код, показващ състоянието на отговор на сървъра (добра реда, грешката и т.н.) на страната на произход, браузъра и характеристиките на операционната система, използвани от посетителя, различните времеви конотации на посещението (например времето, прекарано на всяка страница) и подробностите, свързани с маршрут, следван в рамките на заявлението, по-специално по отношение на последователността от страници, които се консултират, с параметрите, свързани с операционната система и IT средата на потребителя.
USER
Лицето, използващо MOTOINTERCOM.EU, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със заинтересованото лице.
ИНТЕРЕСУВАТЕ
Физическото лице, за което се отнасят личните данни.
ОТГОВОРНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ (ИЛИ ОТГОВОРНИ)
Физическо лице, юридическо лице, публична администрация и всяко друго лице, което обработва лични данни от името на собственика, както е посочено в настоящата декларация за поверителност.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕ (ИЛИ ДЪРЖАТЕЛ)
Физическо или юридическо лице, публична власт, служба или друг орган, които самостоятелно или заедно с други определят целите и средствата за обработване на лични данни иприетите инструменти, включително мерките за сигурност, свързани с експлоатацията и използването на MOTOINTERCOM.EU. Контрольорът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (ИЛИ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ)
Хардуерният или софтуерен инструмент, чрез който се събират и обработват личните данни на потребителите.
SERVICE
Услугата, предоставена от MOTOINTERCOM.EU, както е определена в съответните термини (ако има такива) на този сайт / приложение.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ИЛИ ЕС)
Освен ако не е посочено друго, всяко позоваване на Европейския съюз, съдържащо се в този документ, се разпростира върху всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.
COOKIES
Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.
ВИДЕО
Предоставя достъп до видеоклипове, които потребителят е качил и до тези, в които са маркирани.
ПРАВНИ РЕФЕРЕНЦИИ
Това деклариране за поверителност се изготвя въз основа на множество законодателни системи, включително статии 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Освен ако не е посочено друго, това деклариране за поверителност се отнася само за MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist